Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Risico's op vallen herkennen

Door vroeg valrisico's te herkennen kun je veel leed en verlies van kwaliteit van leven bij cliënten voorkomen.

Ga direct naar:

Signalen die wijzen op valrisico’s

  • Loopt je cliënt slechter dan anders?
  • Draagt je cliënt slechtzittende schoenen?
  • Ziet de cliënt slecht? Lees meer over goed zien en vallen bij VeiligheidNL 
  • Is je cliënt bang om te vallen?
  • Liggen er in de woonruimte van de cliënt losse snoeren of kleedjes?
  • Zijn er in de woonruimte wankele meubels en slechte verlichting?

Terug naar boven

Valrisicotest

De Valrisicotest doe je bij alle cliënten van 65 jaar en ouder. Je stelt de cliënt twee vragen:

  • Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
  • Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

Als het antwoord in beide gevallen 'ja' is, doe je een Valanalyse. Voorheen zat er in de Valrisicotest ook een vraag over de angst om te vallen. Deze is eruit gehaald omdat dat niet genoeg zegt over het verhoogde valrisico. Het is nog wel een van de risicofactoren in de Valanalyse.

Terug naar boven

Valanalyse

Wanneer een cliënt eenmaal gevallen is, loopt hij een groter risico om opnieuw te vallen. De valrisicotest geeft aan of het afnemen van de Valanalyse noodzakelijk is. Hiermee ga je na welke factoren het verhoogde risico veroorzaken. In 2020 is de Valanalyse vernieuwd op basis van de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk. De valanalyse sluit aan bij de richtlijn 'Preventie van valincidenten bij ouderen' (2017). De Valanalyse is bedoeld voor eerstelijnszorgverleners, zoals praktijkondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere (para)medici.

Download de vernieuwde Valanalyse, met handig digitaal invulbaar scortefomulier op de site van VeiligheidNL.

Terug naar boven

Formulier risico-inventarisatie

De risico-inventarisatie wordt gedaan bij elke nieuwe cliënt van 75 jaar of ouder. De risico-inventarisatie wordt door de zorgverlener ingevuld tijdens het eerste bezoek aan de cliënt. Tijdens het teamoverleg, twee weken na de start van de zorg, wordt op basis van de ingevulde risico-inventarisatie bepaald of en welke actie genomen moet worden.
Download het eenvoudige Intakeformulier valrisico (pdf) of een uitgebreidere valrisico-inventarisatielijst van Gemiva-SVG Groep.

Terug naar boven

Valanamnese

Als een cliënt is gevallen kan een anamnese worden afgenomen (anamnese is wat de cliënt over het valincident vertelt aan de zorgverlener). Hiermee krijg je een goed beeld van wat de risico's zijn, als uitgangspunt voor adviezen ter voorkoming. Deze wordt ingevuld door de zorgverlener na een valincident. Download het formulier Valanamnese (pdf)

Terug naar boven

Valagenda

Ook kan de zorgverlener de cliënt - na een val - vragen om een agenda in te vullen na elk valincident. Download de Valagenda (pdf)

Terug naar boven

Video valpreventie

De MeanderGroep maakte een korte praktische video over het herkennen en voorkomen van vallen.

https://youtu.be/dOZlwlARcIA

Terug naar boven

Bronnen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]



Reacties

Cora Ledder 26/2/2020

Voor ons werk als adviseur veilige zorg en calamiteitenonderzoeker maken we graag gebruik van de kennis van zorg voor beter. Ook wij verzamelen kennisbronnen over valrisico en delen dat graag https://www.moveprofessionals.nl/service/vallen-kennisdomein.html
Cora Ledder adviseur Move professionals


Arnica 3/10/2019

Hoi Petra, de lijst medicijnen die het valrisico kunnen vergroten staan op pagina 60 vd Valanalyse.


Petra 3/10/2019

In de tekst wordt gesproken over een gebruiksvriendelijke lijst met potentiële valrisicoverhogende medicijnen, maar waar kan ik deze vinden?

Groet


A 3/10/2019

65 is niet meer de norm zeker als je straks tot je 67 moet door werken eerder een andere norm kiezen