Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer
Home Thema's Valpreventie Verbeteren Erkende interventies

Valpreventie

Erkende interventies valpreventie

Er zijn op dit moment 6 erkende interventies op het gebied van valpreventie. In het erkenningstraject interventies langdurende zorg beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op kwaliteit.

De onderstaande interventies hebben de beoordeling 'Effectief volgens sterke aanwijzingen', 'Effectief volgens goede aanwijzigingen', 'Effectief volgens eerste aanwijzingen' of 'Goed onderbouwd'.

 

Lees meer over het Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg op Zorg voor Beter.

Halt! U valt

'Halt! U valt' richt zich op zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Deze groep bestaat voor een groot deel uit ouderen van 75 jaar of ouder die al enige vorm van (thuis)zorg ontvangen. 'Halt! U valt' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 27 april 2010 erkend als effectieve interventie.

Het is een praktische en effectieve methode waarmee valpreventie-activiteiten opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Organisaties kunnen zo op eenvoudige wijze bijdragen aan het voorkomen van valongevallen bij zelfstandig wonende ouderen.

Terug naar boven

In balans

Een interventie om de stazekerheid van ouderen te bevorderen en daarmee het aantal valongevallen te verminderen. 'In balans' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 3 november 2009 erkend als effectieve interventie. De interventie bestaat uit drie delen:

  1. Informatie over de oorzaken van vallen.
  2. Bewustwording wat ouderen zelf kunnen doen om vallen te voorkomen.
  3. Valtraining bestaande uit bewegingsoefeningen.

De interventie is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren vanaf ongeveer 70 jaar en senioren in woonzorgsituaties die zich onzeker op de been voelen tijdens lopen, bang zijn om te vallen of al vaker zijn gevallen en gebruikers van loophulpmiddelen zoals stok of rollator.

Terug naar boven

Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg

De Valanalyse bestaat uit een snelle Valrisicotest en een complete Valanalyse. Door valrisico's tijdig op te sporen en te adviseren, wil VeiligheidNL samen met de eerstelijnszorg vallen bij 65-plussers voorkomen. 'Valanalyse 65+' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 2 april 2013 erkend als effectieve interventie.

De interventie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Valrisicotest
  2. Valanalyse
  3. Doorverwijzing

De instrumenten die ontwikkeld zijn voor deze interventie zijn bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van een consultatiebureau voor ouderen. Maar ook voor thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien.

Terug naar boven

Vallen Verleden Tijd

Het primaire doel van het Vallen Verleden Tijdprogramma is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel. Daarnaast is er een aangepaste versie van het programma specifiek voor mensen met osteoporose. Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans. 'Vallen verleden tijd' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 10 november 2011 erkend als effectieve interventie.

Terug naar boven

Zicht op Evenwicht

De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om valangst te verminderen. Ouderen die bang zijn om te vallen bewegen minder, waardoor hun spierkracht en balans afnemen en het risico op een val juist toeneemt. Het doorbreken van deze negatieve spiraal vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Cursisten krijgen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en gaan meer bewegen, waardoor ze een betere spierkracht en balans ontwikkelen. De kans op vallen neemt dan af. 'Zicht op evenwicht' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 21 september 2010 erkend als effectieve interventie.

De groepscursus is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient men zelfstandig te kunnen lopen (eventueel met behulp van een loophulpmiddel). De cursus is niet geschikt voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen (zoals dementie).

GGD ontwikkelt speciale training voor niet-westerse ouderen

'Oudere migranten worden nauwelijks bereikt via het bestaande aanbod aan valpreventieactiviteiten. De wervingsprocedures zijn niet op hen afgestemd', zegt Fatima el Fakiri, initiatiefnemer en onderzoeker bij de GGD Amsterdam. Uit haar onderzoek onder bijna 9.000 ouderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond blijkt dat oudere migranten twee à drie keer zo vaak bang zijn om te vallen dan autochtone ouderen. En dus is er behoefte aan aparte cursussen: 'Om oudere migranten zo goed mogelijk te bereiken is het van groot belang dat het aanbod fysiek, financieel en cultureel toegankelijk is.'

Lees meer over Ontwikkeling valpreventie bij oudere migranten (feb. 2018) op de website van GGD Amsterdam.

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Jolande Hopman

mail | meer info

j.hopman@veiligheid.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven