Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Erkende interventies valpreventie

Er zijn op dit moment meerdere erkende interventies op het gebied van valpreventie. In het erkenningstraject interventies langdurende zorg beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op kwaliteit.

De onderstaande interventies hebben de beoordeling 'Effectief volgens sterke aanwijzingen', 'Effectief volgens goede aanwijzingen', 'Effectief volgens eerste aanwijzingen' of 'Goed onderbouwd'.

Lees meer over het Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg

In balans

Een interventie om de stazekerheid van ouderen te bevorderen en daarmee het aantal valongevallen te verminderen. 'In balans' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 3 november 2009 erkend als effectieve interventie. De interventie bestaat uit drie delen:

  1. Informatie over de oorzaken van vallen.
  2. Bewustwording wat ouderen zelf kunnen doen om vallen te voorkomen.
  3. Valtraining bestaande uit bewegingsoefeningen.

De interventie is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren vanaf ongeveer 70 jaar en senioren in woonzorgsituaties die zich onzeker op de been voelen tijdens lopen, bang zijn om te vallen of al vaker zijn gevallen en gebruikers van loophulpmiddelen zoals stok of rollator.

Terug naar boven

Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg

De Valanalyse bestaat uit een snelle Valrisicotest en een complete Valanalyse. Door valrisico's tijdig op te sporen en te adviseren, wil VeiligheidNL samen met de eerstelijnszorg vallen bij 65-plussers voorkomen. 'Valanalyse 65+' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 2 april 2013 erkend als effectieve interventie.

De interventie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Valrisicotest
  2. Valanalyse
  3. Doorverwijzing

De instrumenten die ontwikkeld zijn voor deze interventie zijn bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van een consultatiebureau voor ouderen. Maar ook voor thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien.

Terug naar boven

Vallen Verleden Tijd

Het primaire doel van het Vallen Verleden Tijdprogramma is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel. Daarnaast is er een aangepaste versie van het programma specifiek voor mensen met osteoporose. Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans. 'Vallen verleden tijd' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 10 november 2011 erkend als effectieve interventie.

Terug naar boven

Zicht op Evenwicht

De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om valangst te verminderen. Ouderen die bang zijn om te vallen bewegen minder, waardoor hun spierkracht en balans afnemen en het risico op een val juist toeneemt. Het doorbreken van deze negatieve spiraal vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. Cursisten krijgen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en gaan meer bewegen, waardoor ze een betere spierkracht en balans ontwikkelen. De kans op vallen neemt dan af. 'Zicht op evenwicht' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 21 september 2010 erkend als effectieve interventie.

De groepscursus is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient men zelfstandig te kunnen lopen (eventueel met behulp van een loophulpmiddel). De cursus is niet geschikt voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen (zoals dementie).

Terug naar boven
 

Oefenprogramma Otago

Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht. De doelgroep is zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico die al wat kwetsbaar zijn. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenprogramma kan zowel als thuisoefenprogramma als groepsprogramma worden aangeboden. Otago oefenprogramma is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg op 12 november 2020 erkend als effectieve interventie.

Terug naar boven
 

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is een erkend multidisciplinair en integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. TOM ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen. Het programma is gebaseerd op drie pijlers: 
  • Bewegen: deelnemers volgen een valpreventieve beweegtraining met aandacht voor valrisicofactoren
  • Voeding: deelnemers krijgen voedingsvoorlichting tijdens gezamenlijke lunches en persoonlijk voedingsadvies van een diëtist op basis van een voedingsdagboek
  • Sociale contacten: TOM wordt in groepsverband uitgevoerd en onder begeleiding van een TOM-maatje
Lees een uitgebreide beschrijving over TOM op loketgezondleven.nl
Kijk voor meer informatie op de website van VeiligheidNL
Terug naar boven
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.