Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Valpreventie

Effectieve aanpak

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak verlaag je het valrisico bij ouderen effectief.

Een valpreventieproject is effectief als:

  • Ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt.
  • Effectieve interventies worden ingezet.
  • De opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

Ouderen met een verhoogd valrisico

Door te screenen op de belangrijkste risicofactoren spoor je ouderen met een verhoogd valrisico op. Na een aanvullende analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.

Effectieve interventies

Een aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn en daadwerkelijk maatregelen gaan nemen.

Een interventie die zich richt op meerdere gebieden is het meest effectief. Daarom bestaat een valpreventieprogramma ten minste uit een beweegprogramma in combinatie met medicatiebewaking, een aanvulling met vitamine D en/of verbetering van het zicht en/of een aanpassing in de woning en de woonomgeving.

Opzet en uitvoering

Een geslaagd valpreventieprogramma dient te worden uitgevoerd door een deskundig multidisciplinair team van medici, paramedici, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen, beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden. Het is belangrijk dat ze inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie inzetten. Ouderen moeten actief begeleid worden om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.

Wat werkt bij valpreventie?

Op Veiligheid.nl staat informatie over wat werkt bij valpreventie. In deze notitie zijn werkzame elementen voor valpreventie op hoofdlijnen beschreven. Waar dat relevant en mogelijk is, verwijzen de auteurs naar beschikbare methoden of interventies. Zo staan er bijvoorbeeld verschillende oefenprogramma's beschreven, waaronder 'Blijf staan' en 'Halt! u valt'. Ook kun je op deze website voorlichtingsmateriaal downloaden

Download enkele factsheets van VeiligheidNL

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]