Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Effectieve aanpak

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Met de juiste aanpak verlaag je het valrisico bij ouderen effectief.

Een valpreventieproject is effectief als:

  • ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt
  • effectieve interventies worden ingezet
  • de opzet en uitvoering in de praktijk goed is

Ouderen met een verhoogd valrisico

Door te screenen op de belangrijkste risicofactoren spoor je ouderen met een verhoogd valrisico op. Na een aanvullende analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.

Integrale aanpak

Een aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn en daadwerkelijk maatregelen gaan nemen.

Een aanpak die zich richt op meerdere gebieden is het meest effectief. Daarom bestaat een valpreventieprogramma ten minste uit een beweegprogramma in combinatie met medicatiebewaking, een aanvulling met vitamine D en/of verbetering van het zicht en/of een aanpassing in de woning en de woonomgeving.

Opzet en uitvoering

Een geslaagd valpreventieprogramma dient te worden uitgevoerd door een deskundig multidisciplinair team van medici, paramedici, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen, beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden. Het is belangrijk dat ze inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie inzetten. Ouderen moeten actief begeleid worden om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.

Wat werkt bij valpreventie?

Op Veiligheid.nl staat informatie over wat werkt bij valpreventie. In deze notitie zijn werkzame elementen voor valpreventie op hoofdlijnen beschreven. Waar dat relevant en mogelijk is, verwijzen de auteurs naar beschikbare methoden of interventies. Zo staan er verschillende beweegprogramma's beschreven, waaronder 'Otago' en 'In Balans'. Ook kun je op deze website voorlichtingsmateriaal downloaden en staan er goede praktijkvoorbeelden beschreven.

Download whitepaper van VeiligheidNL

Ergotherapie

Uit de resultaten van een systematische review blijkt dat ergotherapie en specifieke ergotherapeutische interventies, die zich richten op het trainen van activiteiten en op advies over hulpmiddelen, het zelfstandig functioneren en de sociale participatie van ouderen verbeteren. Het vermindert ook de kans om te vallen.
Zie Ergotherapie: een effectief en goedkoop middel om vallen te voorkomen op de website Huisarts & Wetenschap.

Vallen en medicatiegebruik

Medicatiegebruik kan van invloed zijn op het valrisico. Op de website van IVM staan materialen over vallen en medicatiegebruik. Een module gericht op het signaleren van valrisico en medicatie, een presentatie en materialen voor een multidisciplinair overleg over vallen, medicatiegebruik en valpreventie. De doelgroep: artsen en apothekers, maar ook relevant voor zorgmedewerkers.

Lokaal Vitaal

Met Lokaal Vitaal werk je aan een effectieve, integrale en lokale aanpak om valongevallen bij kwetsbare ouderen te voorkomen.

Door het valrisico te verminderen:
  •  blijven ouderen fysiek sterker
  • vermindert hun kans op sociale isolatie
  • worden ze sociaal actiever en mobieler

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.