Naar hoofdinhoud Naar footer

Ervaringen met verzorgend wassen

Laatst bijgewerkt op: 27-10-2016

De reacties van cliënten en zorgverleners op verzorgend wassen zijn divers maar over het algemeen positief. Als cliënten minder tevreden zijn over verzorgend wassen, komt datmeestal doordat zij de geur van het wasdoekje niet lekker vinden, het gevoel van water toch missen of het gevoel hebben minder schoon te zijn. Vaak is dat een kwestie van wennen en soms is de techniek niet optimaal. Over de geur: er zijn meerdere merken, dus ook meerdere geuren en bij sommige merken kun je kiezen uit verschillende geuren.

Bij Icare werden cliënten geïnterviewd over het gebruik van verzorgend wassen thuis. Ook dan blijken de resultaten en ervaringen positief. De samenvatting van het onderzoek 'Wereldwijd in de brievenbus' vind je bij de Downloads. Later zijn ook interviews gehouden met cliënten en hun eventuele mantelzorgers over de bredere gevolgen van verzorgend wassen voor hun zelfredzaamheid. Het verslag van het onderzoek 'Verzorgend wassen en Ontzorgen' vind je bij de Downloads.

Ervaringen uit een pilot

Uit een pilot op alle klinische afdelingen van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het ziekenhuis Zevenaar komen de volgende opmerkingen:

  • Hoe waardeert de cliënt het wassen met wasdoekjes?
    De reacties variëren van ‘Het ruikt lekker fris’ tot ‘Handig, minder gedoe’. Cliënten vinden verzorgend wassen lekkerder. Ze voelen zich echt schoon. Ze hebben minder kans op smetplekken en het is voor hen aanmerkelijk minder intensief. De gewonnen tijd komt ten goede aan de cliënt in de vorm van een extra praatje, haren wassen of de nagels doen.
  • Hoe waardeert de zorgmedewerker het wassen met wasdoekjes?
    Het wasdoekje laat een verzorgend laagje achter, dat goed is voor de huid. Daarnaast is het niet zo belastend voor de cliënt als het gangbare wassen. Het is ook hygiënischer.

Voorheen was je gemiddeld ruim 20 minuten bezig met één patiënt. Nu duurt het wassen ongeveer de helft korter.

Noortje Arisz, hoofd zorgteam Interne Geneeskunde en Endocrinologie

Noortje Arisz, hoofd zorgteam Interne Geneeskunde en Endocrinologie, weet uit ervaring dat het traditionele wassen nogal veel tijd vergt. “Voorheen was je gemiddeld ruim 20 minuten bezig met één patiënt. Nu duurt het wassen ongeveer de helft korter. Vooral voor zeer kwetsbare patiënten, zoals degenen die een ingrijpende operatie achter de rug hebben of ouderen die extra hulp nodig hebben, is dat prettig. Bij verzorgend wassen hoeft een patiënt zich minder vaak om te draaien in bed, want het afdrogen met de handdoek is niet meer nodig. Door de samenstelling van de vloeistoffen in het wasdoekje, is de patiënt direct droog.”

Film: ervaringen met verzorgend wassen

De film 'Verzorgend wassen, een andere manier van lichamelijke verzorging' is gemaakt door Ineke Rutgers (Blauwvuur) in opdracht van Vilans. In deze film (duur: 13 minuten) vertellen cliënten, zorgmedewerkers en deskundigen hoe verzorgend wassen wordt toegepast, wat hun ervaringen zijn en wat onderzoek heeft opgeleverd.

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden