Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe vorm financiering

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem.

Het aantal valongelukken bij ouderen blijft stijgen. Dit leidt vaak tot hoge (zorg)kosten. Vilans en VeiligheidNL verkennen de mogelijkheid voor een Health Impact Bond (HiB). In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug.

Health Impact Bond Valpreventie (HiB)

YouTube video thumbnail

Meer valongevallen door vergrijzing

Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. In 2020 belandden 103.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen: ziekenhuisopname of (permanent) verminderde mobiliteit. 

Hogere zorgkosten

In 2019 zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen bijna 1,1 miljard euro. Preventie van valongevallen kan veel opleveren, zowel medisch, sociaal, als financieel. Een reductie van het aantal valincidenten met 5% levert Nederland jaarlijks al 40 miljoen euro aan besparing van zorgkosten op.

Effectieve interventies onvoldoende toegepast

We weten veel over welke ouderen risico lopen en hoe bij deze ouderen valongevallen worden voorkomen. We weten ook wat effectief is om het valrisico bij ouderen te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de cursus in Balans. Onder ouderen die hier aan hebben deelgenomen, vermindert het aantal valongevallen met 61% en vermindert de valangst met 37%. Ouderen zijn bijzonder enthousiast over de waardevolle sociale contacten die zij er opdoen en blijven behouden. Op dit moment worden de werkzame maatregelen echter onvoldoende toegepast, ook al zijn ze kosteneffectief.

Financiering valpreventie

Een belangrijke oorzaak dat effectieve aanpakken onvoldoende worden toegepast vloeit voort uit de uitvoeringsbekostiging ervan. Diegene die de kosten maakt, ontvangt bijvoorbeeld lang niet altijd de baten. Zo zijn er nog andere prikkels in ons huidige zorgstelsel die financiering van preventie-activiteiten niet stimuleert.

Health Impact Bond

Vilans en VeiligheidNL maken zich hard voor een grote maatschappelijke aanpak om valongevallen bij ouderen te voorkomen. Met nieuwe inzichten in financiering van preventie-activiteiten verkennen zij de mogelijkheden van een zogenaamde Health Impact Bond (HiB). In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug.

Op 7 januari 2020 hebben zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten in Noord-Limburg een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie ondertekend. Je leest erover op de website van VeiligheidNL.

Meedenken of meedoen?

Onder leiding van VeiligheidNL en Vilans verkent een groep van publieke en private partners de mogelijkheden van de Health Impact Bond Valpreventie. Wilt u ook nog actief meedenken in de haalbaarheid van een HiB Valpreventie of potentieel investeren? Voor vragen kunt u contact opnemen met Rozan van der Veen, expert valpreventie, r.vanderveen@veiligheid.nl

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden