Naar hoofdinhoud Naar footer

Signaleren van urine-incontinentie bij ouderen

Voor het goed begeleiden, verplegen en behandelen van cliënten met incontinentie is het vaststellen van de vorm van incontinentie van belang. Zorgmedewerkers helpen met de diagnostiek door vooraf informatie te verzamelen over de toiletgang van de cliënt. Vergeet daarbij niet te vragen naar toiletgewoontes en rituelen.

Instrumenten voor het in kaart brengen van de incontinentie zijn:

Aan de hand van deze instrumenten kun je een analyse maken van de incontinentie bij de cliënt. Deze instrumenten vormen de basis voor de diagnose, mogelijk aangevuld met een lichamelijk onderzoek door de arts.

Analyse van incontinentie

Een verhelderende manier voor het beschrijven van de resultaten van de anamneselijst incontinentie, het mictiedagboek en het mobiliteitsoverzicht is deze:

  • Type incontinentie.
  • Functionele beperkingen bij de cliënt.
  • Relevante comorbiditeit (andere chronische ziekten).
  • Relevante medicatie.
  • Urineweginfectie en/of afwijking gevonden bij onderzoek.

Zo wordt duidelijk welke aspecten een rol spelen bij de urine-incontinentie en kan de arts de optimale behandeling vaststellen. De wensen en voorkeuren van de cliënt zijn daarbij van groot belang. De arts stelt een behandeling voor, maar uiteindelijk beslist de cliënt.

Video over gezondheidsrisico's incontinentie

De MeanderGroep maakte een korte praktische video (2 min.) over het herkennen en voorkomen van incontinentie.

YouTube video thumbnail

Bron

  • Houten, P. van, en A. Jonkers. Toiletgang bij dementie, 2011

Tips over signaleren

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden over signaleren

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden