Naar hoofdinhoud Naar footer

Slikproblemen: gevolgen

Wanneer eten, drinken of speeksel in de luchtpijp komt, spreken we van verslikken. Verslikken kan voorkomen bij cliënten met of zonder reeds bekende slikproblemen. In de meeste gevallen krijgt iemand na het verslikken een hoestbui. Hoesten zorgt ervoor dat datgene wat in de luchtpijp is gekomen er als het ware 'uit wordt geblazen'.

De gevolgen van verslikken kunnen onder andere zijn:

  • (onbedoeld) gewichtsverlies
  • een verslechterde voedingstoestand waardoor de kans op decubitus (doorliggen) toeneemt
  • longontsteking (verslikpneumonie)
  • minder plezier bij het eten en drinken

Wat te doen bij verslikken?

Wanneer iemand niet meer of alleen nog heel zwak kan hoesten, kan er voedsel in de longen terecht komen. De gevolgen van verslikken kunnen zijn: aspiratie, aspiratie-pneumonie en dreigende verstikking. Lees hier wat je moet doen bij verslikken.

Aspiratie en aspiratie-pneumonie

Als iemand onvoldoende kracht heeft om te hoesten en er voedsel of speeksel achterblijft in de longen kan er een longontsteking ontstaan. Een longontsteking kan levensbedreigend zijn. Een longontsteking die ontstaat door verslikken wordt ook wel aspiratie-pneumonie genoemd. Een aspiratie-pneumonie kan ook ontstaan door het terugvloeien van maaginhoud in de longen (reflux).

Dreigende verstikking

Wanneer voedsel of iets anders de luchtpijp helemaal of gedeeltelijk afsluit, kan er niet voldoende lucht worden ingeademd. Hierdoor kan iemand stikken. Er is dan sprake van een gevaarlijke, levensbedreigende situatie waarin snel actie moet worden ondernomen.

De verschijnselen bij een dreigende verstikking zijn:

  • benauwdheid
  • hoorbare (gierende) ademhaling
  • blauwe gelaatskleur of lippen
  • mogelijk bewusteloosheid

Vaak ook is er sprake van angst of paniek. Dit laatste geldt niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor omstanders. Wanneer de afsluiting niet tijdig wordt opgeheven loopt de cliënt het risico te overlijden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over oorzaken en gevolgen van slikproblemen, en hoe je deze behandelt? Kijk dan op de website moeilijkslikken.nl.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden