Naar hoofdinhoud Naar footer

Cijfers en kosten van ondervoeding

Naar schatting is in het verpleeghuis 15 tot 20% van de cliënten ondervoed. In de thuiszorg is dat 30 tot 40%. Bij zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder (zonder thuiszorg) gaat het om zo’n 20%. In het ziekenhuis is 14 tot 15% van de patiënten bij opname ondervoed (zie het overzicht op de website van het Kenniscentrum Ondervoeding). Gebleken is dat de percentages ondervoede mensen dalen in instellingen waar aandacht is voor screening en behandeling van ondervoeding.

Gevolgen van ondervoeding

Gevolgen van ondervoeding zijn: daling van de weerstand, een grotere kans op ziekteproblemen zoals infecties, decubitus, vallen en een vertraagde wondgenezing (Correia & Waitzberg, 2003, Banks et al. 2010, Meijers et al. 2014, Shahin et al. 2010). Een toestand van ondervoeding kan leiden tot een langere opnameduur in ziekenhuizen, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit, afname van de kwaliteit van leven en toenemende kosten. Ondervoeding gaat gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg in Nederland. Zo blijkt uit onderzoek dat de jaarlijkse extra kosten voor ondervoeding in de verpleeghuissector 279 miljoen bedragen (Freijer et al. 2014, Meijers et al. 2014).

Bron

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden