Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgSlimme inco

Voor bewoners die incontinent zijn, is het altijd een vervelend moment: het verwisselen van het incontinentiemateriaal. Zeker als achteraf blijkt dat het nog niet nodig was. Met de zorgtechnologie slim incontinentiemateriaal, oftewel slimme inco, voorkom je dit. Een ingebouwd systeem geeft precies aan wanneer het materiaal verzadigd is en vervangen moet worden.

Wat is slimme inco?

Slimme inco houdt continu de verzadiging van het incontinentiemateriaal in de gaten. In het materiaal zitten koolstofvezelbanen die gekoppeld zijn aan een sensor. Deze meet hoever het materiaal is verzadigd en stuurt deze informatie door naar een app. De zorgmedewerker weet dan precies wanneer de bewoner verschoond moet worden.

Slimme inco wordt op twee manieren ingezet: 

  • Continu, om voortdurend de verzadiging van het materiaal in de gaten te houden.
  • Voor drie dagen, om eenmalig het plaspatroon van de cliënt in kaart te brengen, zodat de zorgmedewerkers het gebruikelijke incontinentiemateriaal goed kunnen afstemmen.

De eerste manier wordt vooral toegepast binnen het programma Anders Werken in de thuiszorg.

Minder lichamelijk en meer werkplezier

Slimme inco zorgt voor minder fysieke belasting van de zorgmedewerkers. En ook niet onbelangrijk, minder urinegeur op de afdeling. Daarnaast vergroot de zorgtechnologie het werkplezier van de medewerkers; verschonen van cliënten is niet het leukste onderdeel van het werk. Maar in de eerste plaats geeft het de bewoner veel rust en minder lichamelijk ongemak.

Doelgroep

Slimme inco is voor mensen die incontinent zijn en niet zelf kunnen aangeven wanneer het incontinentiemateriaal verzadigd is. Zij mogen geen plukgedrag vertonen. 

Gebruik en gebruiksgemak 

Het gebruik van de slimme inco verschilt per manier van inzet: 

  • Monitoren van het incontinentiemateriaal: het slimme incontinentiemateriaal meet continu de verzadiging van het materiaal. Via een app kan een medewerker het proces volgen. Zodra het materiaal verzadigd is, wordt er een melding gestuurd naar de smartphone van de medewerker.
  • Het plaspatroon in kaart te brengen: er wordt korte tijd slim incontinentiemateriaal gebruikt om het plasgedrag van de cliënt te monitoren. Na deze periode volgt een evaluatie. Hierin wordt bepaald welk regulier incontinentiemateriaal het best past bij het plasgedrag en op welke momenten de verschoonronde moet plaatsvinden.

Losse strips met koolstofbanen

Bij beide manieren van inzet wordt voornamelijk incontinentiemateriaal gebruikt waarbij de koolstofbanen al in de inco zitten. Er zijn ook losse strips met koolstofbanen verkrijgbaar die in het reguliere inco kan worden geplakt. Dit kan de zorgmedewerker zelf doen maar sommige leveranciers bieden een plakservice aan.

Het gebruik van slimme inco vraagt in het begin training en dus tijd van de zorgmedewerkers. Ook is het nodig de incontinentiezorg anders in te richten, zoals het aanpassen van de vaste ’plasrondes’. Het helpt om een ervaren leverancier te hebben die goed bereikbaar is voor vragen, niet alleen tijdens de installatie maar ook tijdens het gebruik van het slimme incontinentiemateriaal.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal punten om rekening mee te houden bij het gebruik van slimme inco's:

  • Slim incontinentiemateriaal werkt met name bij verzadiging door vocht. Bij ontlasting is het moeilijker te meten en daarom nog niet bij alle toepassingen mogelijk.
  • Het assortiment van slimme inco’s is op dit moment nog kleiner dan dat van regulier incontinentiemateriaal. 
  • Ieder type en merk slimme inco werkt net iets anders. Dit kan invloed hebben op het draagcomfort en de handeling bij het verschonen. 
  • De clip die aan slimme inco's zit bevestigd, wordt hergebruikt. Deze heeft in de meeste gevallen een kleur gekregen die goed opvalt. Toch kan de clip bij het verschonen per ongeluk bij het afval terechtkomen. 

Wet zorg en dwang (Wzd) 

Als slimme inco wordt toegepast bij mensen met dementie is de Wzd van toepassing, omdat er toezicht wordt uitgeoefend op de cliënt. Hiervan is sprake omdat de zorgmedewerker via een app de uitscheiding van urine door een cliënt en de verzadiging van het incontinentiemateriaal kan volgen.

Opbrengsten en financiering 

Slim incontinentiemateriaal wordt tot nu toe bijna alleen binnen het verpleeghuis toegepast. De kosten vallen dan binnen het dagtarief Wet langdurende zorg. Het financieren binnen het dagtarief is ook van toepassing bij het Volledig Pakket Thuis. Bij het Modulair Pakket Thuis wordt het gefinancierd door het zorgkantoor. In de thuiszorg en onder de Zorgverzekeringswet wordt het vooralsnog beperkt vergoed door een enkele grote zorgverzekeraar. 

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden