Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Richtlijn mondzorg

Mondzorg is in veel instellingen nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse praktijk van de zorg. De richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ biedt de instellingen en de daar werkende zorgverleners aanbevelingen om te komen tot een logistiek en inhoudelijk verantwoorde mondzorg voor elke cliënt. De richtlijn is 'evidence based', dat wil zeggen dat de richtlijn gebaseerd is op onderzoek dat heeft uitgewezen dat de werkwijze effectief is.

In de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen zijn de volgende onderwerpen beschreven:

 • Oorzaak en gevolgen van slechte mondgezondheid.
 • Mondzorg op cliëntniveau
 • Mondzorg binnen de zorgstructuur
 • Scholing van zorgverleners
 • Indicatoren voor mondzorg
 • Aanbevelingen

De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen beschrijft hoe de mondgezondheid van de genoemde groep kan worden bevorderd door het verlenen van goede mondzorg. 
Goede mondzorg aan cliënten wordt als volgt geformuleerd:

 • Binnen 24 uur na opname is de mondgezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart gebracht.
 • De wensen van de cliënt met betrekking tot mondzorg zijn in het zorgdossier vastgelegd.
 • Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is, stelt de tandarts een mondzorgplan op als onderdeel van het integrale zorgplan.
 • De professionele mondzorginterventies worden geregistreerd in het zorgdossier.
 • Zorgverleners die voor een cliënt zorgen, kennen het mondzorgplan en de behandeldoelen van deze cliënt.
 • Acties ten aanzien van mondzorg, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn of worden uitgevoerd.
 • In het multidisciplinair overleg komen de mondverzorging en de mondgezondheid van de cliënt regelmatig aan de orde.
 • Er vindt een reguliere periodieke controle plaats van de mondgezondheid van de cliënten, conform het mondzorgplan.

Met als doelstelling:

 • De mondzorgdoelen, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn bereikt.
 • De cliënt en zijn naasten zijn tevreden over de geboden mondzorg.
 • De betrokken zorgverleners voelen zich gesteund door de instelling bij de uitvoering van de mondzorg.

Van deze algemene richtlijn is speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen een samenvatting gemaakt: Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen. De belangrijkste punten staan daar zo concreet mogelijk in:

 • Wat is de rol van de verzorgende?
 • Wat moet de verzorgende weten over goede mondzorg?
 • Wat moet de verzorgende ervoor kunnen?
 • Op welke manier kan goede mondzorg in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd?

Bronnen

 • Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, NVVA (nu Verenso), 2007
 • Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen, NVVA (nu Verenso), 2007

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Caroline de Graaf 5/1/2023

Namens de beroepsgroep verplegenden en verzorgenden ben ik betrokken bij het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn. Deze richtlijn wordt ontwikkeld door Skilz en zal de Verenzo-richtlijn uit 2007 vervangen. de nieuwe richtlijn is gepland medio 2023.


Annelot Baltussen 7/10/2022

Beste Anieke,

Helaas is de richtlijn 'Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen' uit 2007 de laatste versie.

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft een klinische praktijkrichtlijn 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen' ontwikkeld (2021). De richtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici maar misschien kun je wel je voordeel doen met deze richtlijn? Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Annelot Baltussen - mondhygiënist-geriatrie


Anieke 28/9/2022

Hallo,
Graag wil ik de informatie uit deze richtlijn gebruiken voor mijn onderzoek over mondgezondheid. Echter is deze richtlijn wat gedateerd (2007). Is op deze richtlijn recent een herziening geweest? Of komt deze nog?

Met vriendelijk groet,
Anieke (verpleegkundige)


Annelot Baltussen 17/12/2020

Beste Richelle,

Momenteel is Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) bezig met het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen'. De richtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici maar misschien kun je wel je voordeel doen met deze richtlijn? Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Annelot Baltussen - mondhygiënist-geriatrie


Richelle 14/12/2020

Hallo,
Voor mijn kwaliteitsverbeterplan ga ik mij bezig houden met mondzorg. Nu zoek ik evidence based bewijsmateriaal. Echter kan ik alleen richtlijnen uit 2007 vinden en ik mag artikelen t/m 5 jaar oud gebruiken. Weet u toevallig of er een actuelere richtlijn beschikbaar is?