Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Richtlijnen mondzorg

Mondzorg is in veel instellingen nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse praktijk van de zorg. Richtlijnen bieden de instellingen en de daar werkende zorgverleners aanbevelingen om te komen tot een logistiek en inhoudelijk verantwoorde mondzorg voor elke cliënt. Deze richtlijnen zijn 'evidence based', dat wil zeggen dat ze gebaseerd zijn op onderzoek dat heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief is.

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

In de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, NVVA (nu Verenso), 2007 (pdf) zijn de volgende onderwerpen beschreven:

 • Oorzaak en gevolgen van slechte mondgezondheid.
 • Mondzorg op cliëntniveau.
 • Mondzorg binnen de zorgstructuur.
 • Scholing van zorgverleners.
 • Indicatoren voor mondzorg.
 • Aanbevelingen.

Van deze algemene richtlijn is speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen een samenvatting gemaakt: Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen, NVVA (nu Verenso), 2007 (pdf). De belangrijkste punten staan daar zo concreet mogelijk in:

 • Wat is de rol van de verzorgende?
 • Wat moet de verzorgende weten over goede mondzorg?
 • Wat moet de verzorgende ervoor kunnen?
 • Op welke manier kan goede mondzorg in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd?

Landelijke richtlijn Klachten van de mond

De Landelijke richtlijn Klachten van de mond 2.0, IKNL, 2010 is geschreven voor cliënten in de palliatieve fase. Zij hebben vaak te maken met veranderingen in de mond ten gevolge van ziekte en behandeling. Deze kunnen leiden tot klachten en problemen die de kwaliteit van leven verminderen. Zo kan een droge mond niet alleen erg onplezierig zijn, maar ook leiden tot infecties, een verslechterde voedingstoestand en problemen op het gebied van sociale contacten en intimiteit. De Landelijke richtlijn Klachten van de mond besteedt aandacht aan de pathofysiologie van de mond, diagnostiek en preventieve maatregelen. Vervolgens wordt ingegaan op enkele veel voorkomende klachten en de behandeling daarvan. Deze landelijke richtlijn is ook toepasbaar op cliënten die niet in de palliatieve fase zitten.
De volgende aandoeningen en klachten worden besproken:

 • droge mond (xerostomie en hyposialie)
 • stomatitis (inclusief orale mucositis en stomatitis aphtosa)
 • infecties van de mond
 • pijn in de mond
 • smaakstoornissen
 • slechte adem (halitose)

Richtlijn Orale Mucositis (ontsteking mondslijmvlies)

Orale mucositis is een ontsteking van het mondslijmvlies die veel voorkomt bij patiënten die behandeld worden met chemo of bestraling (de kans is 40 tot 100 procent). Deze richtlijn gaat specifiek over deze mondklachten: de mondzorg, het vroegtijdig herkennen van de ontsteking, het voorkomen ervan en de behandeling staan in deze richtlijn. De richtlijn is in juni 2015 gepubliceerd.
Landelijke richtlijn Orale Mucositis op website Oncoline (richtlijnen oncologische zorg)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer