Naar hoofdinhoud Naar footer

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

Gepubliceerd op: 06-07-2017

Mondzorg is in veel instellingen nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse praktijk van de zorg. De richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ biedt de instellingen en de daar werkende zorgverleners aanbevelingen om te komen tot een logistiek en inhoudelijk verantwoorde mondzorg voor elke cliënt. De richtlijn is 'evidence based', dat wil zeggen dat de richtlijn gebaseerd is op onderzoek dat heeft uitgewezen dat de werkwijze effectief is.

In de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen zijn de volgende onderwerpen beschreven:

 • Oorzaak en gevolgen van slechte mondgezondheid.
 • Mondzorg op cliëntniveau
 • Mondzorg binnen de zorgstructuur
 • Scholing van zorgverleners
 • Indicatoren voor mondzorg
 • Aanbevelingen

Zorg voor goede mondzorg

De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen beschrijft hoe de mondgezondheid van de genoemde groep kan worden bevorderd door het verlenen van goede mondzorg (bekijk via onderstaande link). 

Goede mondzorg aan cliënten wordt als volgt geformuleerd:

 • Binnen 24 uur na opname is de mondgezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart gebracht.
 • De wensen van de cliënt met betrekking tot mondzorg zijn in het zorgdossier vastgelegd.
 • Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is, stelt de tandarts een mondzorgplan op als onderdeel van het integrale zorgplan.
 • De professionele mondzorginterventies worden geregistreerd in het zorgdossier.
 • Zorgverleners die voor een cliënt zorgen, kennen het mondzorgplan en de behandeldoelen van deze cliënt.
 • Acties ten aanzien van mondzorg, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn of worden uitgevoerd.
 • In het multidisciplinair overleg komen de mondverzorging en de mondgezondheid van de cliënt regelmatig aan de orde.
 • Er vindt een reguliere periodieke controle plaats van de mondgezondheid van de cliënten, conform het mondzorgplan.

Met als doelstelling:

 • De mondzorgdoelen, zoals beschreven in het zorgdossier, zijn bereikt.
 • De cliënt en zijn naasten zijn tevreden over de geboden mondzorg.
 • De betrokken zorgverleners voelen zich gesteund door de instelling bij de uitvoering van de mondzorg.

Samenvatting

Van deze algemene richtlijn is speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen een samenvatting gemaakt: Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen.

Ga naar

NVVA (nu Verenso)

Lees de richtlijn 'Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen'.

Deel deze pagina via:

Soort

Richtlijn

Organisatie / Uitgever

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, NVVA (nu Verenso), 2007

Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen, NVVA (nu Verenso), 2007