Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Continentie

Richtlijnen incontinentie

Er zijn verschillende richtlijnen met betrekking tot incontinentie.

Ga direct naar:

Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen

Deze richtlijn (pdf), opgesteld door LEVV en V&VN (2010), richt zich op urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. In deze richtlijn komt vooral het belang van een zo vroeg mogelijke diagnostiek en evaluatie van urine-incontinentie naar voren. Zodat de arts en het zorgpersoneel hun interventies hierop aan kunnen passen. Indien herstel niet meer mogelijk is, is het noodzaak de urine-incontinentie episodes te verminderen. Dat doe je door het inzetten van de juiste interventies en te zorgen dat de cliënt zo min mogelijk hinder van de urine-incontinentie ondervindt in het dagelijkse leven. Denk daarbij aan gevoel van verminderde zelfstandigheid, lekkage, huidirritatie en het veroorzaken van geuroverlast. Het doel van de richtlijn is:

  • Het bevorderen van systematisch management van urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen.
  • Verminderen van de variatie in handelswijzen.

Bij toepassing van de richtlijn ontvangen de cliënten zorg die is gebaseerd op actuele kennis en het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Terug naar boven

Richtlijnen urineweginfecties

De richtlijn Urineweginfrecties van Verenso (NVVA, 2006) beschrijft de diagnostiek en de behandeling van cliënten met een acute bacteriële infectie van de urinewegen. In 2018 is de richtlijn vernieuwd. In de oude richtlijn werd veel ruimte gelaten voor het voorschrijven van antibiotica in situaties waar dat niet altijd nodig was.

Ook de NHG heeft een richtlijn voor urineweginfecties. Deze richtlijn is opgesteld in 2005. Bekijk de NHG-standaard urineweginfectie

Zakkaartjes

Er zijn ook speciale zakkaartjes over de richtlijnen urineweginfecties  en lage luchtweginfecties. De zakkaartjes zijn opgemaakt in A6-formaat. 

NHG-Standaard Incontinentie voor urine

De NHG-Standaard Incontinentie voor urine geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van mensen met klachten van urine-incontinentie. Er is een aparte standaard voor vrouwen en een voor mannen (onder de naam standaard mictieklachten bij mannen), beide zijn te vinden op de site van het NHG.

Terug naar boven

Richtlijn blaaskatheters

De richtlijn Blaaskatheters is opgesteld door Verenso in 2011 en formuleert aanbevelingen om te komen tot een onderbouwde en eenduidige behandeling van patiënten met een langdurige blaaskatheter. De Verenso richtlijn blaaskatheters is te downloaden via de site van Verenso.

Terug naar boven

Lichaamsverzorging van de cliënt in verpleeg-, woon- en thuiszorg

Deze richtlijn richt zich meer op de algemene lichamelijke verzorging van de cliënt in verpleeg-, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Hierin staat dat wanneer het onderlichaam van de cliënt door incontinentie bevuild is met urine en/of feces, een extra (onder)wasbeurt dient te worden gegeven. De handdoek en het washandje dienen hierna direct in de was te gaan. De richtlijn is vastgesteld door de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP, 2009). Dit is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne.

Download de Richtlijn Lichaamsverzorging van de cliënt in verpleeg-, woon- en thuiszorg (pdf)

Terug naar boven

Richtlijn urinelozing en stoelgang

De richtlijn Urinelozing en stoelgang van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is van maart 2016. De WIP-richtlijn is gemaakt voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen voor kwetsbare ouderen die deel uitmaken van een groter instellingsverband en geldt dus niet in de thuiszorg. De WIP adviseert thuiszorgorganisaties om de VWK-richtlijnen als uitgangspunt te nemen en deze zelf te vertalen naar lokaal beleid. Bekijk de Richtlijn: Urinelozing en stoelgang (pdf) op de website van WIP of download de Samenvatting richtlijn urinelozing en stoelgang (pdf) van Charlotte Michels, deskundige infectiepreventie.

Terug naar boven

LESA Incontinentie voor urine

De LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Incontinentie voor urine (pdf) geeft richtlijnen voor samenwerking van huisartsen en fysiotherapeuten bij het verlenen van zorg aan patiënten met klachten van onwillekeurig urineverlies. De richtlijn houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden tussen beide beroepsgroepen. De LESA is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.