Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Interventie

Taal

Nederlands

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Gepubliceerd op: 28-07-2021

VIO leert zorgverleners via videofeedback en opdrachten beter om te gaan met onbegrepen gedrag. De methodiek is gebaseerd op de uitgangspunten van de methode Video Home Training. De erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans heeft de interventie erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Media:

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Wat is het?

VIO leert professionals via videofeedback en opdrachten om te gaan met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames van bepaalde situaties waarin professionals contact hebben met een persoon met onbegrepen gedrag. Op basis van de video-opnamen wordt feedback gegeven. Door de beelden en de feedback kunnen zorgverleners, zowel individueel als in teamverband, beter leren omgaan met onbegrepen gedrag. 

De methode richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden. Zorgverleners leren om beter om te gaan met gedrags- en/of de stemmingsstoornissen van de persoon met dementie.

Voor wie is het? 

Deze methode is voor (teams van) zorgprofessionals, maar kan ook gebruikt worden bij mantelzorgers die problemen ervaren in de omgang met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De methodiek kan ook worden gebruik bij mensen zonder dementie.

Hoe werkt het? 

De interventie wordt uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide VIO-begeleiders. De tweejarige (HBO+)-opleiding wordt door het Expertisecentrum VIO| De Wever verzorgd. De VIO- begeleiders zijn meestal verbonden aan zorg- en behandelcentra voor ouderen en van daaruit in te huren. Bij de begeleiding van de mantelzorgers en professionele zorgverleners is de persoon met dementie niet aanwezig. 

De interventie bestaat uit drie fasen

1. Intake- en Screeningsfase (3 weken)

In de eerste fase wordt de casus in kaart gebracht en vinden de eerste gesprekken plaats met de VIO-begeleider en de betrokken zorgprofessional 

2. Uitvoeringsfase (3 maanden)

In de uitvoeringsfase vinden sessies plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames en videofeedback. De situatie waarin het onbegrepen gedrag plaatsvindt, inclusief de rol van de zorgprofessional, wordt op video opgenomen. In de sessies zie je de opnames terug en bespreek je met elkaar wat werkt in de communicatie en wat je daarin zelf doet. Op basis van de feedback wordt dezelfde situatie nog een keer opgenomen. Daarbij oefent de zorgverlener met de tips en suggesties. Door het oefenen in de praktijk leer je als zorgprofessional de werkzame elementen stap voor stap zelf toe te passen en kun je steeds beter omgaan met het gedrag. Ook leer je begrijpen waar het gedrag vandaan komt.

3. Afsluitende fase (1 week)

In de afsluitende fase worden concrete adviezen opgesteld en de interventie afgesloten.  

Video 

Wat zijn de voor- en nadelen van VIO? Bij zorgorganisatie Topaz werken ze met deze interventie. In deze video vertelt VIO-begeleider Helma van der Hulst hoe het werken met VIO bevalt. Maar ook welke drempels zorgmedewerkers ervaren bij het werken met deze interventie.

Erkende interventie

De erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans heeft de interventie erkend als theoretisch goed onderbouwd. De interventie is gebaseerd op principes op het terrein van communicatie, (probleem)gedrag en het leren afstemmen op dit gedrag. 

VIO is gebaseerd op theoretische uitgangspunten van de methode Video Home Training (VHT). Begin jaren 90 is dit model door Behandelcentrum de Hazelaar, De Wever te Tilburg vertaald. In 2010 vond er een verdieping en verdere onderbouwing van de methodiek plaats en kreeg hij de naam video interventie ouderenzorg (VIO). 

Lees meer op Databank erkende interventies  

Meer informatie