Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Taal

Nederlands

Time-out (bedenktijd)

Gepubliceerd op: 31-12-2014

Time-out is bedoeld om cliënten tijd en ruimte te gunnen tijdens het proces van gedeelde besluitvorming. Bij time-out wordt er in het zorgproces van een cliënt bewust een of meerdere rustmomenten ingebouwd.

Soort methodiek: Inbouwen van bedenktijd (time-out) om mensen in staat te stellen de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden af te wegen.
Toepasbaar: Onderdeel van samen beslissen bij (ingrijpende) behandel- en zorgbesluiten
Combineren met: 3 goedevragenmethode, rake vragen
Ontwikkelaar: N.v.t.
Downloaden: N.v.t.
Thema: Samen beslissen

Bedenktijd is vooral aan de orde bij ingrijpende of lastige beslissingen: als er emoties moeten worden verwerkt of het besluit onomkeerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over opname in een verpleeghuis, het starten van een nierfunctievervangende behandeling of de keuze voor een borstamputatie. Maar ook het beginnen met levenslange medicatie. Ook een consult bij een geriater om de voor- en nadelen af te wegen van een ingrijpende operatie bij een kwetsbare oudere of een ‘second opinion’ gesprek zou je kunnen zien als vormen van time-out.

Zorgverleners moeten deze time-out actief aanbieden. Voor een goed proces van samen beslissen is het van belang dat de cliënt de tijd krijgt alle mogelijkheden te overdenken en te bespreken met familie. Soms is geruststelling nodig. Dan kan de zorgverlener aangeven dat er medisch gezien voldoende tijd voor bezinning is. En dat deze bezinning van belang is om spijt achteraf te voorkomen en betere, gedeelde besluiten te nemen. Bedenktijd aanbieden is onderdeel van een goed gesprek.