Naar hoofdinhoud Naar footer

Risico-scorelijsten decubitus: de Bradenschaal

Gepubliceerd op: 26-09-2017

Als verzorgenden en verpleegkundigen de zorgvragers met een verhoogd risico opdecubitusvroegtijdig herkennen, kunnen zij de juiste preventieve maatregelen nemen. De Bradenschaal is daarin één van de meest bekende risico-scorelijsten.

De Bradenschaal werd voor het eerst gepubliceerd in 1985 en bestaat uit 6 items: zintuiglijke waarneming, activiteit, mobiliteit, vochtigheid, voedingstoestand en frictie/schuifkracht. Scores kunnen variëren tussen 6 en 23. Het meest gebruikte afkappunt bedraagt 18 (een patiënt met een score lager dan 18 wordt beschouwd als een risicopatiënt). Een lage score gaat samen met een hoger decubitusrisico.

Ga naar

Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie

De Bradenschaal

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Organisatie / Uitgever

Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie