Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Casuïstiek

Dilemma's 'Salaris en facturatie’

Gepubliceerd op: 11-05-2022

In de dagelijkse praktijk moeten veel keuzes worden gemaakt. Dat zijn soms dilemma’s. Dilemma's zijn moeilijke keuzes tussen twee of meer mogelijkheden. Bij een verandering wil je mensen meenemen, de juiste keuzes maken en weerstand wegnemen. Met meer mensen dilemma’s bespreken kan daarbij helpen. Zo kun je samen tot een goed besluit komen dat het beste past bij hoe jullie willen werken. Hoe zorg je ervoor dat je controle hebt over jouw loon, werkelijk gewerkte uren en de facturering van deze uren?

Met onderstaande dilemma's kun je met jouw team in gesprek gaan. Meerdere dilemma's bespreken? Maak gebruik van de serie dilemma's. Hoe? Dat wordt uitgelegd in de toelichting bij deze werkvorm. De serie dilemma's en de toelichting 'Bespreken dilemma's stappen en tips' vind je bij Downloads.

Wil je de dilemma’s uitprinten zodat je ze kan bespreken met collega’s? Je vindt de kaartjes bij Downloads. Print en knip ze uit.  

Wat past bij jou? 

  1. Controle of de uren werkelijk zijn gemaakt door de administratieve handeling. 
  2. Vertrouwen op een goed bedacht zorgleefplan en de expertise van jou en je collega’s. 

Controle of de zorguren werkelijk gemaakt zijn, was lange tijd de manier van werken. Registratie achteraf zorgde voor houvast en een gevoel van transparantie. Dit gaf het idee van extra controle, zowel door de zorgverzekeraar als het eigen management. Het riep alleen ook een gevoel van wantrouwen op. Bij de nieuwe wijze van plannen staat het vertrouwen centraal in het zorgleefplan en de professionele inschatting van de wijkverpleegkundige. Hierdoor komt er meer ruimte voor de kennis en kunde van het zorgteam. Hoe bepaal je nu de balans tussen controle en vertrouwen?  

 'Ze vinden het heel spannend. Dan zeggen ze: ik kan niet aantonen dat ik daar twintig minuten mee bezig ben geweest. Dan vraag ik: waarom ben je zo onzeker, waarom vind je het zo spannend? Ik denk dat het komt omdat verpleegkundigen gewend zijn te denken in rijtjes. Je leert van elkaar dat bijvoorbeeld ADL-zorg ongeveer twintig minuten moet duren.

Dit is een ongeschreven lijstje, het staat nergens zo. Maar dan weten ze dat ze goed zitten. Dat is een houvast en dat missen ze nu het zorgleefplan leidend is. Nu moet het van henzelf komen. Ik wilde het verpleegkundig inzicht aan het werk zetten. We sturen op verpleegkundig leiderschap: jij ziet de cliënt en vanuit je vak ga je daar invulling aan geven. We kennen dat wel van indicatiestelling.'

Hoe ga jij om met het verschil tussen directe en indirecte zorgtijd? 

  1. Op één cliëntcode, zonder onderscheid tussen de directe en indirecte tijd. 
  2. Op meerdere codes, waarbij de directe en indirecte tijd apart worden gepland. 

Zowel de fysiek geleverde zorg bij de cliënt als de indirecte zorg op kantoor moet gedeclareerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een belletje met de huisarts. Het is belangrijk om heldere afspraken te maken binnen jouw organisatie hoe jullie dit doen. Op welke manier neem je deze beide soorten zorg in het zorgleefplan op? En hoe onderbouw je op deze manier de planning? 

‘Over een kort telefoontje naar de huisarts krijg ik de vraag: Deze 2 minuten, hoe verwerk ik die? Het zijn zulke kleine momenten, maar bij elkaar opgeteld is het best wel wat zorgtijd. Hoe doe ik dit zodat het wel wordt gefactureerd en uitbetaald?’ 

Hoe zorg je voor de balans tussen sturingsinformatie en registratielasten? 

  1. Je laat veel registreren en dat zorgt voor meer lasten.  
  2. Minder registratie en je gaat samen op zoek naar alternatieven. 

Wanneer je organisatie gaat werken met z=p=r,t, dan heeft dit ook effect op de sturingsinformatie. Het is belangrijk dat je organisatie, zoals de controllers, en zorgverzekeraars er zich van bewust zijn dat ze andere en vaak meer algemene informatie beschikbaar krijgen voor sturing en controle bij de nieuwe methode. Een gesprek hierover kan helpen om elkaars behoeften, de effecten en verwachtingen te begrijpen. 

‘Ik heb weleens een app gezien voor organisaties die wel al z=p=r, t doen en dat is veel makkelijker. Dan kun je zelf jouw route veranderen en schuiven met jouw cliënten. Maar het was altijd zo dat we moeten vastleggen waar we precies hoe lang waren geweest. Dat geeft natuurlijk sturingsinformatie voor onze organisatie en de verzekeraar.’  

Op welke manier regel je de verloning? 

  1. Op basis van geregistreerde uren. 
  2. Op basis van de zorgplannen en roosters. 

Een veelgestelde vraag is ‘hoe ga je om met de koppeling tussen de routeplanning en de verloning?’ Het is mogelijk om dit los te laten en de verloning op het rooster te baseren die voortkomen uit de zorgplannen. Zet je deze stap helemaal als organisatie of blijf je toch nog deels registreren? 

‘De financiering is op basis van aantal geleverde uren per cliënt. En medewerkers worden uitbetaald op basis van hun uren, koppeling urenregistratie en verloning. Als ze uitlopen tot kwart over 12 willen ze wel betaald worden. Dat moeten ze wel op de cliënt schrijven, anders krijgen we dat niet betaald door de zorgverzekeraar.’ 

De verzamelde tips, veelgestelde vragen en ervaringen van andere organisaties kunnen je helpen. Deze zijn gebundeld en kun je bekijken: ​