Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Downloads

Soort

Handreiking

Organisatie / Uitgever

KNMG, Mentorschap Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Raad op Maat en V&VN en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Downloads

Goede cliëntvertegenwoordiging

Gepubliceerd op: 02-05-2024

Als een cliënt zelf geen weloverwogen beslissingen kan nemen, komt de cliëntvertegenwoordiger in beeld. Maar wat is een cliëntvertegenwoordiger? En welke taken en verantwoordelijkheden horen bij deze rol? Wat mogen vertegenwoordiger, cliënt en zorgverlener van elkaar verwachten? Deze vragen staan centraal in de handreiking ‘Goede cliëntvertegenwoordiging’. Ook biedt de handreiking praktische adviezen en praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De handreiking is ontwikkeld voor zorgverleners die te maken hebben met cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn de gevolgen van beslissingen over zorg of behandeling te overzien. Er is ook een versie gemaakt voor cliënten en hun naasten.

Vilans heeft deze handreiking opgesteld in samenwerking met KNMG, Mentorschap Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Raad op Maat en V&VN, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit project gefaciliteerd.

Downloads