Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgExterne leefcirkels

Mensen met dementie kunnen gaan dwalen. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Om dit te voorkomen, kan de zorgtechnologie externe leefcirkels worden gebruikt. Op een elektronische kaart, gekoppeld aan een gps-tracker, worden veilige zones ingesteld. Zodra de cliënt buiten deze leefcirkel komt,krijgt de mantelzorg of zorg een seintje.

Wat zijn externe leefcirkels?

Dankzij externe leefcirkels is het mogelijk een persoon te volgen die kan gaan dwalen of al dwaalt. Op een elektronische kaart wordt een afbakening gemaakt, de leefcirkel. Binnen deze veilige zone of wandelzone kan de cliënt zich vrij bewegen. Zodra de cliënt zich hierbuiten begeeft, krijgt de mantelzorger of zorgmedewerker een melding. Waar de persoon zich bevindt, wordt bijgehouden door een gps-tracker. Deze draagt de cliënt in de vorm van een polsbandje of sleutelhanger continu bij zich. 

Interne leefcirkels
In verpleeghuizen maakt het zorgpersoneel ook vaak gebruik van interne leefcirkels. Dit zijn wandelzones binnen een gebouw. Hiervoor wordt een andere technologie dan gps toegepast. Het is nog niet aangetoond dat het gebruik van interne leefcirkels de zorgmedewerkers tijd bespaart. Dit is bij externe leefcirkels wel het geval. 

Doelgroep 

Externe leefcirkels zijn bedoeld voor mensen met dementie of andere geheugenproblemen, thuiswonend of in een verpleeghuis, die meer bewegingsvrijheid willen. De kans dat deze cliënten de weg kwijtraken, gaan dwalen of weglopen, is groot. Deze technologie geeft de cliënten meer vrijheid. Sommige bewoners in een verpleeghuis die al een interne leefcirkel hebben, kunnen ook buiten het gebouw meer bewegingsvrijheid krijgen met de externe leefcirkel.

Een externe Leefcirkel is geen doel op zich, maar een middel om een visie (leven in vrijheid) te bereiken. De meeste mensen met dementie gaan niet zomaar naar buiten. Ze vinden dit juist spannend. Belangrijk is dat je je bewoner goed kent en gebruik maakt van het leervermogen van dementie, om te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van hun vrijheid – projectleider in een verpleeghuis.

Gebruik en gebruiksgemak

De externe leefcirkel is gebruiksvriendelijk voor cliënten en medewerkers. Een groot voordeel is de mogelijkheid om verschillende veilige zones in te kunnen stellen, afhankelijk van de situatie van een  cliënt op een bepaald moment. 

Wat kan beter? 

Met name de batterijduur en de combinatie met de interne leefcirkels zijn punten die beter kunnen bij het gebruik van deze technologie. 

Batterijduur 
Om de veilige zone nauwkeurig in beeld te krijgen, moet de positie van de cliënt regelmatig worden bepaald door de gps-tracker. Dit kost veel batterijstroom. Een grotere batterij zou een oplossing zijn, maar dat gaat ten koste van de draagbaarheid. Met de batterijen van dit moment is een oplossing hiervoor nog lastig. Daarom zijn er meerdere apparaten per cliënt nodig die tussentijds verwisseld moeten worden. Dit kan demotiverend zijn voor zowel de bewoners, mantelzorgers, als zorgmedewerkers. 

De combinatie met interne  leefcirkels 
Sommige bewoners in een verpleeghuis maken gebruik van zowel een interne als externe leefcirkel. Maar deze combinatie is nog lastig. De gps-tracker van de externe leefcirkel werkt niet binnen een gebouw. De cliënt moet daarom voor iedere technologie een apart polsbandje dragen. 

 Wet zorg en dwang (Wzd) 

De Wzd is van toepassing omdat externe leefcirkels worden toegepast bij mensen met dementie.  

Medisch hulpmiddel, ja of nee?  

Een GPS-tracker is geen medisch hulpmiddel.