Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Marian de van der Schueren is voorzitter van de sectie ouderen van de Stuurgroep Ondervoeding. Marian de van der Schueren is als lector verbonden aan het lectoraat Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker bij het VU medisch centrum.

Marian de van der Schueren is van oorsprong diëtist. Een van haar aandachtsgebieden is de voeding van de oudere mens. Zij was in 2010 auteur van de Leidraad Ondervoeding bij de Geriatrische Patiënt; inmiddels is deze Leidraad herzien in de Richtlijn Ondervoeding bij de Geriatrische Patient. Vanuit het lectoraat Voeding in relatie tot Sport en Gezondheid werkt zij samen met studenten en docenten aan diverse projecten gericht op de verbetering van de voedingstoestand van ouderen in zorginstellingen, in de verwachting dat een goede voedingstoestand gepaard gaat met betere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Marian de van der Schueren vervult een aantal bestuurlijke en adviserende functies, o.a. binnen de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, de Netherlands Society for Clinical Nutrition and Metabolism, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Stuurgroep Ondervoeding. Marian de van der Schueren heeft ruim 70 publicaties op haar naam staan.

  • Volg Marian de van der Schueren op LinkedIn

Mieke van Hamersveld is algemeen onderzoeker bij Vilans. Mieke werkte tot 2021 twaalf jaar lang als diëtist in zowel de thuiszorg als in het verpleeghuis. Voornamelijk met kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

Mieke is sinds 2019 tevens klinisch epidemioloog en houdt zich sindsdien graag bezig met onderzoek, projecten en beleid op het gebied van voeding en dementie. Met name de onderwerpen persoonsgerichte voedingszorg, gedeelde besluitvorming en de ethiek en besluitvorming rondom palliatieve voedingszorg boeien haar erg. Mieke publiceerde in 2021 een artikel over de besluitvorming rondom het starten met drinkvoeding bij verpleeghuisbewoners met dementie. Vanuit Vilans vertegenwoordigt Mieke Vilans in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO).  

  • Volg Mieke van Hamersveld op LinkedIn