Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat moet er in het beleidsplan Wzd?

Een zorgaanbieder die onvrijwillige zorg verleent, stelt een beleidsplan (artikel 19 van de wet) op waarin de volgende onderdelen zijn vastgelegd.  

Een zorgaanbieder die onvrijwillige zorg verleent, draagt zorg voor een beleidsplan (artikel 19 van de wet) waarin hij in ieder geval vastlegt:  

  • met welke alternatieven hij tracht om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen;  
  • hoe hij omgaat met het toepassen van onvrijwillige zorg en de afbouw van onvrijwillige zorg;  
  • op welke wijze er intern toezicht is bij uitvoering van onvrijwillige zorg;  
  • op welke wijze en bij wie de rollen van zorgverantwoordelijke, deskundige, behandelend arts, Wzd-functionaris en externe deskundige zijn belegd en hoe de overlegvormen om het stappenplan te kunnen uitvoeren zijn geregeld. 

Belangrijke onderdelen van het beleid zijn: 

  • visie van de organisatie; 
  • juridisch kader; 
  • verdeling van verantwoordelijkheden; 
  • rechtsbescherming van de cliënt; 
  • protocollen en werkafspraken;  

Familie en cliëntvertegenwoordigers betrekken

Ook familie en cliëntvertegenwoordigers moeten op de hoogte zijn van het (nieuwe) beleid. Het verstrekken van informatie over dit onderwerp (bij de intake) schept duidelijkheid en voorkomt lastige situaties en vragen in een later stadium. Lees meer over het betrekken van familie en andere betrokkenen

Voorbeeld beleidsplan

Om je te helpen bij het maken van een beleidsplan biedt Vilans een voorbeeldbeleidsplan aan. Dit document geeft de onderdelen van de wet goed weer en biedt ruimte voor eigen invulling. Elke organisatie kan de tekst aanpassen aan haar eigen wensen. In de diverse hoofstukken staan in blauw de vragen die je jezelf kunt stellen om de tekst nog specifieker te maken voor je eigen organisatie.

Deel deze pagina via: