Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Tips voor zelfredzaamheid: intake, zorgleefplan en evaluatie

Je kunt de principes van zelfredzaamheid toepassen bij de intake, het maken van het zorgleefplan en de uitvoering en evaluatie van de zorg. Verschillende tips die je hierbij helpen.

Tips voor zelfredzaamheid & de intake

  • Belangrijk is om de persoonlijke situatie van de cliënt in kaart te brengen, te kijken naar de persoon als geheel, actief te luisteren en de cliënt actief te betrekken.
  • Het kan voorkomen dat de cliënt een beperkt zelfinzicht heeft. Het is niet makkelijk dit in het eerste gesprek aan de orde te stellen. Je kunt wel observeren en confronteren: ‘Ik hoor u dit zeggen en ik zie u dat doen of juist niet doen’.
  • Hou jezelf altijd een spiegel voor: heeft de cliënt een beperkt zelfinzicht of heb ik andere normen en waarden vanuit mijn professie?

Tip voor zelfredzaamheid en het zorgleefplan

Ga echt in op de vier domeinen van het zorgleefplan (lichamelijk welbevinden, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden). Dan komen de tien levensgebieden van de Zelfredzaamheidsmeter in principe allemaal aan bod.

Tips voor evaluatie

  • Evalueer regelmatig of het lukt om de doelen te realiseren. Plan evaluaties in en doe het wanneer het nodig is. Is het nodig doelen bij te stellen? Zijn de doelen gehaald en kan de zorg gestopt worden? Of gaat de cliënt werken aan een nieuw doel/nieuwe doelen?
  • Kijk ook hier weer kritisch naar jezelf: kunnen we de zorg afbouwen of gaan we uit routine door?

Lees meer over zelfredzaamheid in het zorgproces.