Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Tips 'Salaris en facturatie’

Heel eerlijk; Helaas is de overstap naar z=p=r, t niet alleen een simpel regeltje toepassen. Het vraagt meer. Naast aanpassingen in werkafspraken, vraagt het ook een verandering in gedrag, gewoonten en systemen. Hier vind je tips en concrete stappen hoe je de verandering van de nieuwe tijdregistratie kunt aanpakken. En er dan ook echt de voordelen van kunt ervaren.

Zorg dat de uitvoering van de zorg centraal blijft staan bij keuzemomenten 

Sta bij elke stap even stil en vraag je af in wiens belang de afweging wordt gemaakt. Hoe sluiten zorgdoelen, behoeften van cliënten en echt goede kwalitatieve zorg binnen de afgesproken tijd op elkaar aan? Praat over hoe je alle belangen goed afweegt en bepaal mogelijke uitgangspunten die het meest belangrijk zijn.  

Communiceer goed met zorgverzekeraars 

De informatie voor sturing en controle verandert. Van planning vóóraf in plaats van registratie achteraf. Dit vraagt om goede communicatie met de zorgverzekeraars. Praat met hen over hoe zij tegen de verandering aankijken en wat goede nieuwe afspraken en voorbeelden zijn van werkwijzen van andere organisaties.  

Zorgverzekeraars zijn op de hoogte dat de 5-minuten registratie niet meer hoeft. Ze hebben al ervaringen opgedaan met andere zorgorganisaties en richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met deze verandering.

Betrek de zorgadministratie, controllers en roosteraars bij het proces 

Dan krijgen zij inzicht en vertrouwen in de nieuwe manier van werken. Zij hebben een belangrijke rol bij een passende manier van verloning en facturatie binnen de nieuwe werkwijze.  

Bespreek wat helpt zodat dit onderdeel van het proces soepel loopt. En welke afspraken helpen bij een soepel en simpel werkend proces, van rooster tot betaling. 

Betrek de interne ict-afdeling bij de start van het veranderproces 

De ICT-afdeling kan ondersteunen en adviseren bij het inrichten van het zorgleefplan. Maar ook bij het rooster-systeem. Dat systeem ondersteunt de nieuwe werkwijze en het aanmaken van eventuele nieuwe codes om goed te kunnen werken met z=p=r,t.  

Houd een dashboard bij  

Meerdere organisaties houden op de achtergrond een dashboard bij om de planning, realisatie en facturatie naast elkaar te houden. Dat geeft inzicht en is een manier om de controle langzaam los te laten. Vaak wordt dit door de afdeling zorgadministratie gedaan.  

Begin een pilot om een goed gevoel bij de echte zorgtijd te krijgen

Een optie is om in het team tijdens een afgesproken periode de werkelijke zorgtijd per cliënt bij te houden en deze naast de geplande tijd te leggen. Zo krijg je een beeld van de verschillen tussen de planning en de werkelijke tijd voor de zorg die je verleent.

  • Lees hier een praktijkverhaal hoe dit is aangepakt. 

Verzameldocument Tips

In dit document vind je de tips van richtlijnen in de praktijk. Je vindt het verzameldocument bij Downloads.

 De verzamelde geleerde lessen, veelgestelde vragen en ervaringen van andere organisaties kunnen je helpen. Deze zijn gebundeld en kun je bekijken: ​