Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Drie stappen om aan de slag te gaan met valpreventie

Gepubliceerd op: 10-05-2021

In het thema Valpreventie vind je alles over vallen en valpreventie bij ouderen. Vallen is een groot probleem, maar we weten veel over wat werkt om een val te voorkomen.

In drie stappen leiden we je door het thema Valpreventie. Zo kun je meteen zelf aan de slag met valpreventie binnen jouw organisatie.

Stap 1. Valrisico in kaart brengen

Stap 1 in effectieve valpreventie is het bereiken van ouderen met een verhoogd valrisico. Juist nu in coronatijd waarin veel ouderen minder activiteiten ondernemen en minder zichtbaar zijn, is het extra belangrijk er op tijd bij te zijn als ze een verhoogd valrisico hebben.

Materialen om het valrisico in kaart te brengen

Om vast te stellen of iemand een verhoogd valrisico heeft, kun je allereerst een paar korte vragen stellen. Wanneer daaruit blijkt dat een verhoogd risico aanwezig is, kun je verdergaan met een uitgebreidere analyse of de oudere doorverwijzen naar een eerstelijnszorg professional die daarin gespecialiseerd is. In deze analyse worden meerdere factoren uitgevraagd zoals medicatiegebruik, voetproblemen en -schoeisel, gezichtsvermogen, omgevingsfactoren en valangst.

Een van de tools die je hiervoor kunt inzetten is de Valanalyse. De valanalyse is recent vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken. Zo is er nu een handig kaartje beschikbaar waarmee je het valrisico kort kunt uitvragen en een oudere kan doorverwijzen naar een zorgverlener voor de uitgebreidere Valanalyse. Voor de uitgebreidere Valanalyse is er nu een handig digitaal in te vullen scoreformulier voor de afnemer en een digitaal in te vullen adviesformulier voor de cliënt.

Stap 2. Inzetten van effectieve interventies

Een effectieve valpreventie interventie bestaat in ieder geval uit een beweeginterventie. De beweeginterventie kan gecombineerd worden met één of meerdere andere interventies zoals aanpassingen in huis en omgeving, medicatiebewaking en/of een voedingsinterventie.

'Thuis Onbezorgd Mobiel' recent erkend op eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is kort geleden door de erkenningscommissie van het Centrum Gezond Leven opgenomen in de interventiedatabase als interventie met eerste aanwijzingen voor effectiviteit. TOM is een multidisciplinair en integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. TOM ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen. Het programma is gebaseerd op drie pijlers: een valpreventieve beweeginterventie, voeding en sociale contacten. Lees meer over het programma.

Stap 3. Uitvoering

De opzet en uitvoering in de praktijk moet goed zijn. Hierbij is onder andere een goede multidisciplinaire samenwerking essentieel. 

Vernieuwd handboek valklinieken en regionaal zorgpad

Voor het opzetten van een valkliniek en/of een regionaal zorgpad (zowel in als buiten het ziekenhuis) is een handboek beschikbaar voor praktische ondersteuning bij het opzetten en evalueren. Dit handboek is recent vernieuwd.

Download het handboek (pdf)
 

Werkzame elementen valpreventie

De verschillende stappen in effectieve valpreventie worden uitgebreid beschreven in de werkzame elementen van valpreventie. Het dossier is recent herzien en nu ook beschikbaar met een praktische infographic.