Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

7 tips voor persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie

Gepubliceerd op: 19-04-2021

Nadat de diagnose dementie is gesteld stappen we in een nieuwe fase; leven met dementie. Wij bieden zeven tips die je kunt gebruiken bij het inzetten van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie.

Bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie is het van belang om aan te sluiten bij de fase waarin iemand zich bevindt. Er bestaan verschillende vormen van zorg bij het inrichten en vormgeven van goede dementiezorg: ondersteuning thuis, medische zorg, crisiszorg, respijtzorg, verpleeghuiszorg en palliatieve zorg. Welke vorm je ook biedt, het is belangrijk om overal persoonsgerichte zorg toe te passen. Hierin staat de persoon met zijn wensen en (levens)behoeften centraal.

Juist bij mensen met dementie is het belangrijk om oog voor de persoon te hebben, omdat de signalen heel subtiel en soms moeilijk te zien zijn. Zij zijn kwetsbaarder en minder stabiel. Hierdoor zijn zij minder in staat om zelf initiatieven te nemen om zorg te dragen voor eigen behoeften en wensen. Ze zijn hierin extra afhankelijk van professionals.

Gebruik de zeven tips bij het inzetten van je werk

  1. Stel de persoonlijkheid en levensgeschiedenis van de persoon met dementie centraal.
  2. Zorg dat de zorg en omgeving afgestemd is op de behoefte van de persoon met dementie.
  3. Weet dat relaties en persoonlijk contact een positief effect kunnen hebben op het welbevinden van iemand met dementie.
  4. Zorg voor gezamenlijke besluitvorming en stem continu af op de wensen en verwachtingen van de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger.
  5. Stem je communicatie (verbaal en non-verbaal) en taalgebruik af op wat iemand met dementie nog kan en begrijpt.
  6. Gedrag kan een manier zijn om behoeften te uiten; interpreteer gedrag daarom altijd vanuit het perspectief van de persoon met dementie.
  7. Zorg voor een relatie gebaseerd op wederzijds respect (gepaste afstand) en verbondenheid (gepaste nabijheid; dit is net zo belangrijk als de zorgtaken).

Betekenisvol leven

Hoe kunnen mensen met dementie een zo goed mogelijk leven hebben? Daar hoort aandacht voor een betekenisvol leven bij. Ook voor mensen die verder in hun dementieproces zijn. Uit de praktijk blijkt dat het hebben van sociale contacten in belangrijke mate bijdraagt aan hoe betekenisvol iemand het leven ervaart. Daarnaast hebben betekenisvolle activiteiten een positief effect op fysieke status, zelfstandigheid, zingeving en kwaliteit van leven. 

Voor iedereen anders

Betekenisvol leven is voor iedereen anders. Ieder persoon geeft een eigen invulling aan betekenisvol leven. Het is een valkuil om in te vullen voor een ander. Daarom is het belangrijk dat je als zorgprofessional zoveel mogelijk jouw eigen invulling loslaat. 

Ga zelf aan de slag met betekenisvol leven