Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

3 tips voor het stellen van de zorgdiagnose dementie

Gepubliceerd op: 08-03-2021

Het is belangrijk dat de diagnose bij dementie op tijd gebeurt, omdat dit duidelijkheid geeft aan de persoon met dementie, naasten of mantelzorgers. Naast de medische of ziektediagnose dementie is het belangrijk om een zorgdiagnose dementie te stellen. De volgende drie tips helpen jou bij het stellen van de zorgdiagnose dementie.

Wat is een zorgdiagnose? Dat is een diagnose die vanuit de zorg gesteld wordt, bijvoorbeeld door de casemanager dementie. De casemanager start dit diagnostisch proces, naast de eventuele indicatiestelling.

Wat doet een casemanager in dit proces? Hij controleert of de persoon met dementie en de mantelzorger de diagnose en gevolgen goed hebben begrepen en verduidelijkt waar mogelijk. Ook coördineert hij de inzet van eventuele betrokken specialisten. Denk aan een psycholoog, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast neemt de casemanager ook taken op zich zoals sociale ondersteuning en psycho-educatie gedurende het proces. 

Voer jij de zorgdiagnose uit of heb jij hier een aandeel in? Lees dan de drie tips voor het stellen van de zorgdiagnose dementie: 

1. Maak samenwerkingsafspraken

Zorg voor goede afstemming met collega-zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Maak samenwerkingsafspraken over het traject, het vangnet van signalering en de toeleiding naar diagnostiek en behandeling.

  • Lees de ‘10 tips voor een goede samenwerking’ 
  • Bekijk de ‘Instrumenten en tools voor samenwerking’ 
  • Voor een goede, integrale samenwerking helpen 'De 10 belangrijkste vragen' van Movisie
  • Gebruik de ‘Hulpmiddelen en tools samen beslissen’ om samen met de persoon met dementie en de mantelzorger ‘samen beslissen’ in te zetten. 

2. Vergoot veerkracht en positieve gezondheid

Breng samen met de persoon met dementie en zijn naasten de gevolgen van de ziekte op het dagelijks leven in kaart. Let daarbij op het vergroten van veerkracht van betrokkenen en hun positieve gezondheid. Heb daarnaast ook aandacht voor de directe omgeving van de cliënt. Wie kan een ondersteunende rol spelen? 

Gebruik de volgende hulpmiddelen: 

3. Ondersteun mantelzorgers

Heb aandacht voor de draaglast en draagkracht van betrokken mantelzorgers. Het is belangrijk dat zij hun activiteiten en de mantelzorg kunnen volhouden. Voorkom dat zij onoverkomelijke fysieke, psychosociale of financiële problemen ondervinden door hun inzet voor de persoon met dementie.