Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Voorlichting bij depressie

Psycho-educatie (voorlichting aan de cliënt en de mantelzorger over het omgaan met het ziektebeeld) is een onderdeel van de behandeling van depressie. Voordat behandeling met medicijnen, psychotherapie of een andere behandeling plaatsvindt, dient de oudere (en naasten) psycho-educatie te ontvangen.

Psycho-educatie

De cliënt dient goed op de hoogte te zijn van:

  • De verschijnselen die horen bij het ziektebeeld
  • De complexiteit en het wisselende beloop van depressie
  • De behandelmogelijkheden
  • Het belang van therapietrouw bij de behandeling
  • De risico’s op terugval of herhaling van een depressieve episode

Het gaat hier om psycho-educatie als zelfstandige interventie.

Kennis ontwikkelen

Kennis over depressiePsycho-educatie draagt bij aan zelfmanagement. Mensen ontwikkelen kennis die hen helpt bij het omgaan met hun klachten. Cliënten geven aan dat zij in eerste instantie niet echt op zoek gaan naar informatie. Pas na herkenning en acceptatie van de depressie, ontstaat die behoefte. Video's en boeken kunnen behulpzaam zijn, maar ook websites en brochures. Bekijk de materialen over depressie bij ouderen

Gevoelens van onmacht

Daarnaast is het van belang om de sociale omgeving van de cliënt goed te informeren over de verschijnselen van een depressie. Het gedrag van een depressieve cliënt kan erg belastend zijn voor de omgeving. Dit kan leiden tot gevoelens van onmacht en irritatie bij familieleden en vervolgens tot een toename in depressieve gevoelens bij een cliënt. Het is belangrijk dat de sociale omgeving de verwachtingen bij een cliënt bijstelt.

Vormen van psycho-educatie

Psycho-educatie kan worden gegeven:

  • In voorlichtende gesprekken
  • Als onderdeel van bibliotherapie/zelfmanagement
  • Als onderdeel van een cursus, die individueel (zelfhulpcursus) dan wel in groepsverband kan worden geboden

Door een goede uitleg van de behandelmogelijkheden en eventuele medicatie (werking, dosering, verwachte bijwerkingen, belang van therapietrouw) stellen zorgverleners de cliënt in staat om actief mee te werken aan het uitvoeren van een weloverwogen behandelplan.

Ouderen verwachten medische oplossing

Om verschillende redenen is psycho-educatie speciaal van belang bij ouderen. In de eerste plaats zijn problemen van ouderen vaak complex. In de tweede plaats zijn ouderen minder dan jongeren vertrouwd met psychologische begrippen. Ook zijn ouderen meer geneigd het oplossen van psychische gezondheidsproblemen aan de dokters en medicijnen over te laten. Men verwacht eerder ‘raad' van hulpverleners dan dat men kijkt naar wat men zelf aan de klachten kan doen.

Bespreken behandelmogelijkheden

Het is belangrijk om verschijnselen, behandelmogelijkheden en eigen inbreng van de oudere te bespreken. Bij die uitleg bieden de uitgangspunten van de levenslooppsychologie en het biopsychosociale model zeker voor ouderen een goed perspectief. Onderwerpen van psycho-educatie zijn niet anders dan bij jongvolwassenen. De inhoud is wel toegespitst op de situatie en de achtergrond die kenmerkend zijn voor ouderen. Specifieke aandachtspunten bij ouderen zijn de samenhang en verschillen met rouw en met dementie, en de angst hiervoor.

Bronnen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer