Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkwijze Om U

Gepubliceerd op: 28-01-2022

In de regio Utrecht werken zorg en welzijn samen aan proactieve ouderenzorg. In hun model staat de oudere centraal, vandaar de naam 'Om U'. Ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid worden vroegtijdig en gestructureerd in kaart gebracht. Na signalering van kwetsbaarheid inventariseren de professionals de wensen en behoeften van de oudere en zijn of haar omgeving. Indien nodig en als de oudere dat wenst krijgt de cliënt één contactpersoon die weet wat er speelt en wie er over de vloer komt.

Medische en sociale zorg- en ondersteuning worden in samenhang en vanuit een gedeelde visie op ouderenzorg geboden. De betrokkenen stemmen met elkaar en met de oudere af. Ook betrekken zij zoveel mogelijk het netwerk rondom de oudere. De behoeften en de wensen van de oudere zijn leidend.

Het behouden en waar mogelijk vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de oudere is een belangrijk onderdeel van de houding en werkwijze van professionals. Zorgverleners kennen elkaars expertise, hebben kennis van de sociale kaart en maken op wijkniveau afspraken over de samenwerking, consultatie en communicatie. Kijk voor meer informatie op de website Om U Utrecht.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen