Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Vraag uit de praktijk: Hoe kan ik goed samenwerken met andere disciplines in de thuiszorg?

Gepubliceerd op: 10-04-2024

Om goede zorg te leveren, heb je het nodig dat er betrouwbare informatie beschikbaar is én dat die informatie makkelijk vindbaar en toepasbaar is. Vilans is daarom gestart met het ophalen van 'kennisvragen' bij zorgmedewerkers. Om te weten over welke onderwerpen zij meer willen weten, zodat juist die kennis gebundeld kan worden. Op deze pagina drie vragen uit de praktijk over samenwerken in de wijk.

1. Hoe kan ik goed samenwerken met andere disciplines vanaf het moment dat een nieuwe oudere in beeld komt?

Het is voor (thuiswonende) mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag belangrijk dat de betrokken professionals uit de verschillende domeinen of disciplines samenwerken. Goede samenwerking zorgt ervoor dat een inwoner met meerdere hulpvragen en problemen passende ondersteuning en zorg kan krijgen. In veel gevallen betekent dat samenwerken rondom de individuele inwoner en in de wijk, maar ook samenwerking op gemeentelijke, regionale of landelijke schaal draagt bij aan betere zorg en ondersteuning.

Als zorgmedewerker ben je dus ook een samenwerkingspartner. Samenwerken en verbindingen leggen hoort bij je vak. Wanneer je de mensen in jouw wijk kent en op de hoogte bent van elkaars aanbod, dan kun je elkaar makkelijker vinden en naar elkaar doorverwijzen. 

Breng jouw wijk in kaart

Een goed startpunt van samenwerken met andere domeinen en disciplines is in kaart brengen wie er allemaal in jouw wijk actief zijn en wat er speelt. Dat geeft veel aanknopingspunten voor het moment dat er een nieuwe bewoner in beeld komt. Een van de manieren waarop je je wijk in kaart kan brengen is het opstellen van een wijkprofiel. In vier stappen breng je in kaart hoe de wijk er uit ziet, wie er wonen, hoe het zorgaanbod eruitziet en welke behoefte de inwoners van de wijk hebben. 

2. Samenwerking praktisch: Hoe kunnen we in praktische zin samenwerken binnen de regio?

Uit het onderzoek 'De spil in de wijk' kwamen 9 tips over samenwerken voor (en door) zorgverleners: 

  • Werk proactief in het opzoeken van contact.
  • Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie.
  • Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde.
  • Werk ook fysiek dicht bij elkaar.
  • Organiseer momenten om elkaar te spreken.
  • Weet wie betrokken is in een casus.
  • Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt.
  • Spreek met elkaar af wie de regie heeft.
  • Koppel terug over stand van zaken binnen de casus.
  • Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat. 

Van de tips is een poster met cartoons gemaakt. Gebruik deze poster om je collega's (ook uit andere domeinen!) te wijzen op het belang van een goede samenwerking.

In het rapport ‘Spil in de wijk’ van het programma 'Integraal werken in de wijk' vind je naast de 9 tips ook meer informatie over de randvoorwaarden voor samenwerking en verhalen uit de praktijk.

3. Hoe kunnen professionals zorgen voor samenhang in de regio en samenwerken met onder andere ziekenhuizen en gemeenten?

Naast samenwerken in de wijk is het voor de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van zorg ook belangrijk om samen te werken op gemeentelijke, regionale of landelijke schaal. Dit is samenwerking die verder reikt dan dat individuele professionals en organisaties kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende professionals zoals verpleegkundigen, sociaal werkers, beleidsmakers en huisartsen uit verschillende domeinen zoals het ziekenhuis, onderwijs, publiek en sociaal domein. Goede afstemming tussen mensen, professionals en organisaties is dan belangrijk. Dat gebeurt vaak in netwerken.

Voorbeelden en praktische handvatten over samenwerken in domeinoverstijgende netwerken op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau:

Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Experts van Waardigheid en trots hebben onderzoek en ervaringen samengevoegd tot een kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken. Bekijk het kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken op de website van Vilans.

Waardenkaart: verbeter de samenwerking

Wil je de samenwerking in jouw zorgnetwerk verbeteren? Ontdek dan welke waarden de partners hebben en welke gedeelde waarden voor het netwerk belangrijk zijn. Immers, gedeelde waarden zijn een goede basis voor samenwerking, botsende waarden kunnen tot knelpunten leiden. Gebruik de waardenkaart van Vilans om de samenwerking in jouw zorgnetwerk te verbeteren.

Praktisch aan de slag met integrale zorg

Waar te beginnen met integrale zorg? Welke stappen kan je zetten? Hoe kan je doorontwikkelen? Bekijk praktische tips en handvatten om met integrale zorg aan de slag te gaan op vilans.nl.