Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Ideale hygiëneoplossing voor slechts 50 euro

Gepubliceerd op: 02-12-2019

Hoe pak je een hygiëneprobleem op de afdeling aan? Soms kan de oplossing heel simpel zijn. Zo blijkt ook uit dit voorbeeld van woonzorgcomplex Het Weggeler in Almelo.

Wat was het probleem?

Als je op de kamer de bewoner verschoont, iemand met vergevorderde dementie die ook incontinent is, waar laat je dan het gebruikte incontinentiemateriaal? ‘In de praktijk komt dit dan vaak op de vloer terecht, totdat je klaar bent met het verschonen van die bewoner’, zegt verpleegkundige Marijke Spaansen van Het Weggeler, een van de locaties van TriviumMeulenbeltZorg in Almelo. Volgens haar is dit niet hoe het moet, omdat:

  • Het uit hygiëneoogpunt onwenselijk is.
  • Confronterend is voor de persoon om wie het gaat. Je wilt zo iemand juist in zijn waarde laten, zorgen dat die zich niet bezwaard voelt.
  • De waskar de kamer inrijden is geen oplossing, want die ruikt niet fris.
  • Het materiaal op bed leggen is al helemaal geen optie.
  • Een mandje werkt ook niet, want dat geeft dubbel werk en is ook niet hygiënisch.

Wat was de oplossing?

De perfecte oplossing is het gebruikte incontinentiemateriaal in een pedaalemmerzak doen. ‘Degene die dit bedacht had, heeft zelfs uitgerekend dat dit 50 euro per jaar kostte per bewoner bij gebruik van 4 zakken per persoon per dag’, zegt Marijke. Zo simpel kan de oplossing dus zijn.

Simpel en hygiënisch

Zo gezegd zo gedaan. Als test werden op de PG-afdeling waar Marijke werkt pedaalemmerzakken bij het incontinentiemateriaal neergelegd. En om uit te leggen waarvoor die bedoeld waren, werd een vlog gemaakt en op de app en later op intranet geplaatst. ‘Inmiddels is deze oplossing volkomen ingeburgerd’, zegt Marijke. ‘Je pakt een washandje, incontinentiemateriaal en een pedaalemmerzak. Je plaatst het gebruikte incontinentiemateriaal in de pedaalemmerzak en knoopt die dicht, zodat je die veilig op de grond kunt leggen, terwijl je met de bewoner bezig bent. Heel simpel maar wel heel hygiënisch, echt een verschil van dag en nacht. Een bijkomend voordeel is dat ook de waskar niet meer zo stinkt.’

Wall of fame

De oplossing wordt inmiddels overal in Het Weggeler gebruikt. De vlog heeft een belangrijke rol gespeeld om dit doel te bereiken, maar er is meer. Marijke legt uit: ‘Bij de start van het traject van Vilans, gericht op antibioticaresistentie in verpleeghuizen, is een werkgroep opgezet. Die kwam met het idee om iedereen foto’s te laten maken van dingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie die niet goed gaan. Hiervan is tijdens een werkgroepbijeenkomst een “wall of fame” gemaakt, als basis om te komen tot een open cultuur, waarin iedereen met elkaar in gesprek raakte over het onderwerp en elkaar er ook op durfde aan te spreken. Ook tijdens koffiemomenten werd er aandacht aan geschonken. Door betere hygiëne worden mensen minder snel ziek en hoeft dus minder vaak antibiotica te worden voorgeschreven. Die boodschap is helder en is dus aan iedereen uit te leggen.’

Het belang van handen wassen

De simpele oplossingen zijn vaak de beste, dat maakt dit verhaal wel duidelijk. Maar een ander probleem – de bewoners zover krijgen dat ze altijd de handen wassen voor het eten – bleek toch wat lastiger oplosbaar. ‘We dachten dit makkelijk op te lossen door bewoners een washandje te geven maar dit werkte niet, want bewoners wisten niet wat ze ermee moesten doen’, zegt Marijke.

Verzorgende washandjes

‘Op een PG-afdeling werkt het dus niet zo. Uiteindelijk kwamen we gelukkig wel tot een oplossing: verzorgende washandjes voor de bewoners die niet meer zelf naar de wastafel toe kunnen. En voor de bewoners die dit wel kunnen de gang maken langs de wastafel naar de eettafel. Iets dat je wel moet aanpassen in de dagelijkse routine. Het is niet eenvoudig dit in de routine in te passen, maar we zijn er druk mee bezig.’ De teamleider en manager waren enthousiast voor de oplossingen die in Het Weggeler zijn bedacht. Marijke: ‘Het is duidelijk een herkenbaar thema voor collega’s.’