Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Individuele zorgplannen

Een individueel zorgplan is een hulpmiddel voor ouderen en mensen met een chronische ziekte om grip te krijgen op hun gezondheid. Zoek je een voorbeeld van een zorgplan? Bekijk de inventarisatie van 25 individuele zorgplannen.

Ouderen en mensen met een chronische ziekte kunnen hun gezondheid verbeteren, bijvoorbeeld door goede voeding en regelmatig bewegen. Als zorgverlener geef je jouw cliënt tips en adviezen hierover. Die adviezen slaan beter aan en worden door de cliënt beter opgevolgd als ze passen bij de doelen die de cliënt zichzelf heeft gesteld.

Een individueel zorgplan helpt cliënten bij het opstellen en voor ogen houden van dat soort gezondheidsdoelen. Ook kunnen ze er hun vorderingen in bijhouden. Een zorgplan is een vorm van zelfzorg of zelfmanagement. Sommige individuele zorgplannen hebben een persoonlijke insteek, ze worden alleen door de cliënt ingevuld en bijgehouden. In andere zorgplannen maken zowel de cliënt als de zorgverlener notities. 

Voorbeelden van zorgplannen

Wil je aan de slag met een zorgplan en zoek je een voorbeeld? Op deze pagina vind je 20 voorbeelden van individuele zorgplannen. De meesten zijn direct inzetbare ‘papieren’ zorgplannen. Naast algemene zorgplannen over gezondheid, ervaren klachten en kwaliteit van leven, vind je hier ook voorbeelden van ziektespecifieke zorgplannen, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten (CVRM).

Ga direct naar:

Algemene zorgplannen
Ziektespecifieke zorgplannen zoals astma en COPD en hart- en vaatziekten
22 voorbeeld zorgplannen van Omaha System

Algemene zorgplannen

Voorbeeld eenvoudig individueel zorgplan

Wil je een zorgplan maken en zoek je een eenvoudig voorbeeld? Dit individueel zorgplan, bestaande uit twee A4'tjes, is ontwikkeld voor chronisch zieken en ouderen. Cliënten kunnen dit zorgplan gebruiken om zich voor te bereiden op een consult. Op de voorkant staan mogelijke gespreksonderwerpen, zoals voeding, alcohol en stress. Op de achterkant staan 5 vragen over wat voor de cliënt belangrijk is (behoeften), gesprekspunten, doelen, acties en evaluatie. Ontwikkeld door: Vilans.
Download voorbeeld individueel zorgplan (pdf)

Mijn actieplan voor kwetsbare ouderen

Eenvoudig individueel zorgplan voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk, met de belangrijkste informatie zoals medicijnen, doelen, afspraken met hulpverleners en noodnummers. Ontwikkeld door: Vilans.
Download Mijn actieplan (Word, 2011)

Generiek zorgplan Zorggroep Noord Kennemerland

Algemeen zorgplan voor mensen met een chronisch ziekte, in te zetten als hulpmiddel om samen met de zorgverlener persoonlijke doelen te bepalen. Ontwikkeld door: Huisartsenzorg Noord-Kennemerland.
Download Generiek zorgplan Zorggroep Noord Kennemerland (pdf)

NHG-Laego kaart voor ouderen

Hulpmiddel in de zorg voor ouderen met complexe problematiek. De kaart bestaat uit een probleeminventarisatie van verschillende leefgebieden (somatisch, functioneel, psychisch, maatschappelijk, communicatief) en een zorgbehandelplan. In het zorgbehandelplan kunnen doelen, acties en evaluaties genoteerd kunnen worden. Ontwikkeld door: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (Laego).
Download NHG-Laego kaart (pdf, 2008)

Gesprekskaart Baas over je eigen gezondheid

Gesprekskaart ter voorbereiding op een persoonlijk consult. De kaart bestaat uit foto’s van aandachtsgebieden zoals voeding, beweging, stress en gewicht. Op de achterzijde staan enkele vragen over persoonlijke wensen, doelen en acties. Tip: goed inzetbaar bij laaggeletterden. Ontwikkeld door: Vilans en Veerle Wolters.
Download de Gesprekskaart Baas over je eigen gezondheid (pdf, 2016)

Individueel zorgplan Syntein

Individueel zorgplan van Zorggroep Syntein, die zij onder andere gebruiken in hun Keten Informatie Systeem (KIS). Deze papieren versie van het zorgplan is direct te downloaden en in te zetten. Het zorgplan biedt ruimte voor doelen, acties, ondersteuning en evaluatie.
Download het Individueel zorgplan (pdf)

Leefplan voor ouderen

‘Uw eigen leefplan’ is ontwikkeld voor ouderen en besteedt aandacht aan vijf leefdomeinen: persoonlijke leefstijl, contacten, activiteiten, gezondheid & zorg en omgeving. De cliënt kan zelf of samen met zijn omgeving het leefplan invullen, dat basis kan dienen voor een gesprek over zorg en ondersteuning. Het leefplan is gemaakt door zorgorganisatie LOC en bureau Artemea.
Download ‘Uw eigen leefplan’ (pdf, 2010)

Leefplan: Wat wil ik met mijn leven?

Leefplan voor GGZ-cliënten. Vier onderdelen: een wensboom, een leefplankaart, een weekschema en een doe-kaart helpen cliënten te verhelderen wat voor hen een prettig leven is en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Het leefplan is ontwikkeld samen met cliënten die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. Ontwikkeld door: LOC Zeggenschap in zorg.
Leefplan: Wat wil ik met mijn leven? (pdf, 2010)

Terug naar boven

Ziektespecifieke zorgplannen

Astma en COPD

Individueel zorgplan COPD

Individueel zorgplan met informatie over COPD, tips voor het stellen van doelen, ruimte voor twee plannen, medicatie, meetwaarden en evaluatie. Dit zorgplan vult de patiënt zelf in, om vervolgens te bespreken met de zorgverlener. Ontwikkeld door: Coöperatie Noordwest Utrecht en Vilans.
Download het Individueel zorgplan COPD (pdf, 2011)

Astma en COPD behandelplan

Individueel behandelplan waarin Astma- & COPD-patiënten doelen, afspraken, vragen aan en antwoorden van zorgverleners kunnen opschrijven. Met adviezen wat de patiënt moet doen als de klachten verergeren. Ontwikkeld door: Zorggroep Almere.
Download het Astma en COPD behandelplan (pdf, 2010)

Mijn Longpas

Individueel behandelplan voor mensen met COPD en Astma, met als onderdelen: persoonlijke gegevens, informatie over hulpverleners, doelen, meetwaarden, medicijngebruik, zelfmanagementadviezen, een klachtendagboek en rapportage van de voortgang.
Download Mijn Longpas (pdf, 2012)

Voor de iPhone is er ook een Longpas-app beschikbaar. Versie 2 (maart 2017) stimuleert mensen met COPD en Astma om doelen te kiezen voor een gezonde levensstijl, medicijngebruik te registeren, te volgen hoe de conditie verbetert, behaalde doelen te delen met vrienden of de dokter. Ontwikkeld door AstraZeneca.
Naar de Longpas-app voor Apple (2017)

Mijn Astma online

Online persoonlijk gezondheidsdossier voor patiënt en zorgverlener, waarin de patiënt doelen, meetwaarden en acties kan bijhouden. De patiënt krijgt hierdoor inzicht in het ziekteverloop en kan (deels) de regie nemen over zijn astma. De patiënt kan zijn zorgverlener toegang geven tot het dossier. Ontwikkeld door Curavista.
Naar Mijn Astma online (2014)

Diabetes

Diabetesplan NHG Diabetes Mellitus Type 2

Boekje met informatie over de ziekte, de risicofactoren en het zorgproces. Het boekje biedt de mogelijkheid om gegevens over de ziekte, hulpverleners en streefdoelen te noteren. Ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Download Diabetesplan NHG Diabetes Mellitus Type 2 (pdf, 2013)

Individueel zorgplan diabetes type 2

Boekje waarin de patiënt informatie over medicatie, meetresultaten en behandeldoelen kan vastleggen. Hij krijgt meer inzicht in zijn gezondheidssituatie en kan meebeslissen over behandeldoelen. Ook kunnen afspraken gemaakt worden om deze doelen te bereiken. Het zorgplan is online in te zien op de website van Stichting Langerhans en gratis te bestellen. Ontwikkeld door: Stichting Langerhans en Novo Nordisk B.V.
Naar Individueel zorgplan diabetes type 2 (2014)

Mijn Diabetes online

Online persoonlijk dossier voor patiënt en zorgverlener, waarin de cliënt doelen, waarden en acties kan bijhouden. In de loop van de tijd krijgt de patiënt inzicht in het ziekteverloop en kan (deels) de regie over zijn diabetes voeren. De cliënt kan zijn zorgverlener toegang geven tot zijn dossier. Ontwikkeld door Curavista.
Mijn Diabetes online (2014)

Hart- en vaatziekten

Instrument 'Wat er toe doet'

‘Wat er toe doet' is een website die 4 vragen stelt, waarmee hart- en vaatpatiënten in kaart brengen wat belangrijk is in hun leven op dat moment. Het instrument maakt duidelijk wat mensen willen kunnen blijven doen en wat ze daarvoor nodig hebben. De uitkomsten kunnen gebruikt worden als input voor een individueel zorgplan. Ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep.
Naar de website Wat er toe doet (2016)

Individueel Zorgplan Hartfalen

Werkboekje voor mensen met hartfalen, waarin zij gegevens over hun zorgverleners, afspraken, medicijnen, meetwaarden en gezondheidsdoelen kunnen bijhouden. Ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep.

Download het Individueel Zorgplan Hartfalen (pdf)
Bekijk ook de versies in het Engels, Turks en Arabisch op de website van de Hart&Vaatgroep.

Zorgplan CVR

Zorgplan voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarin de patiënt risicofactoren, doelen, meetwaarden, medicatie en consulten kan bijhouden. Ontwikkeld door de Stichting Houtense Huisartsen.
Download het Zorgplan CVR (2013)

Zorgplan Vitale Vaten

Werkboekje met medische informatie, praktische tips, het bepalen van risicofactoren en noteren van medicijnen, meetwaarden en gezondheidsdoelen. Ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep en Vilans. 
Download Zorgplan Vitale Vaten (pdf, 2013)

CVRM-kompas

Digitale versie van een boekje met veel informatie over hart- en vaatziekten en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), met advies voor een gezonde levensstijl. Ontwikkeld door Boehringer Ingelheim.
Download het CVRM-kompas (pdf, 2009)

Zorgwijzer en Zorgpas COPD, Diabetes en Hart & Vaten

Zorgwijzers en Zorgpassen van Zorggroep Het Huisartsenteam voor mensen met COPD, Diabetes en Hart & Vaten. De Zorgwijzers bieden informatie over de ziekte en de zorg, de zorgpassen bieden de mogelijkheid om persoonlijke gegevens, controles, afspraken en gezondheidsdoelen noteren.
Naar de Zorgwijzers en Zorgpassen COPD, Diabetes en Hart & Vaten

Kanker

Het Oncokompas

Het Oncokompas is een online omgeving voor het begeleiden en ondersteunen van kankerpatiënten na de diagnose. Het geeft de patiënt inzicht in hoe hij ervoor staat op het gebied van vermoeidheid, angst, werk, relaties, leefstijl en financiën. Welke stappen kan de patiënt zelf nog zetten? Waarbij heeft hij anderen nodig? Welke hulp is beschikbaar en waar kun je deze vinden? De website biedt adviezen, tips en suggesties afgestemd op de situatie van de patiënt. Ontwikkeld door VU Medisch Centrum.
Naar het Oncokompas

Terug naar boven

22 voorbeeld zorgplannen van Omaha System

De voorbeeldzorgplannen van Omaha System Support kunnen wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen een eigen zorgplan op maat te maken. Er zijn nu 22 voorbeeldzorgplannen ontwikkeld voor veelvoorkomende aandoeningen en onderwerpen in de VVT, waaronder: dementie, mondzorg, palliatieve zorg, depressie en decubitus. Leden van Omaha System Support kunnen gebruik maken van deze zorgplannen. Voor niet-leden zijn er nu 3 voorbeeldzorgplannen gratis beschikbaar: voor zorg na heup- of knieoperatie, elatische kous en mondzorg. Lees meer over de voorbeeld zorgplannen van Omaha System.

Terug naar boven
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Mieny Mulder 2/11/2020

Graag de nieuwsbrief.
Dankjewel.