Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Meten en begrijpen

Als er voldoende draagvlak is en de richting van het project helder is, komt het meten in beeld.

Het meten heeft in deze fase twee doelen. Ten eerste het in kaart brengen van de uitgangssituatie van het project om te kunnen bepalen wat er nodig is om het gestelde doel en resultaat te bereiken. Ten tweede om antwoord te kunnen geven op de vraag of veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn. Meten is essentieel om resultaten aan te kunnen tonen. Tussentijds en achteraf. Daarom maakt meten deel uit van de kwaliteitscirkel. Door te meten ontstaat er inzicht in de effecten van de uitgevoerde verbeteracties, en wordt duidelijk wat wel werkt en wat niet.

Volgens de Doorbraakmethode zijn de volgende drie vragen leidend voor een verbetertraject.

  • Wat willen we bereiken? 
  • Hoe weten we dat een verandering een verbetering is?
  • Welke veranderingen kunnen we invoeren die resulteren in een verbetering?

Nulmeting

Een nulmeting is dé manier om rond het verbeterthema de huidige situatie in kaart te brengen. Bij meten wordt meestal aan kwantitatieve gegevens gedacht. Voor een aantal thema’s is hierop inderdaad te meten; bijvoorbeeld het aantal valincidenten, het aantal medicatiefouten, het percentage decubitus.

Andere thema’s zijn veel minder goed 'hard' te maken, zoals empowerment of preventie van seksueel misbruik. Bij deze ‘zachtere’ verbeterthema’s zijn kwalitatieve meetmethodes prima geschikt om toch gegevens te verzamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interviews en zelfevaluaties.

Mijn verbetermeter

Mijn Verbetermeter is een instrument dat ActiZ heeft ontwikkeld voor al haar leden. Het is een instrument voor zorgmedewerkers. Met Mijn Verbetermeter is het mogelijk om zélf zaken te meten en registreren die voor jou en je collega’s interessant zijn voor het verbeteren van de zorg voor cliënten. Over Mijn Verbetermeter is ook een video gemaakt die laat zien hoe Mijn Verbetermeter op de werkvloer wordt gebruikt. Lees meer over het instrument en bekijk de video op www.mijnverbetermeter.nl

Lees het interview: Vivium Zorggroep werkt met Mijn Verbetermeter op de website Waardigheid en Trots.

Lessen uit verbetertrajecten van Zorg voor Beter

  • Houd meten zo simpel mogelijk.
  • Motiveer managers en medewerkers om te meten.
  • Koppel meetgegevens direct terug naar diegenen die ze hebben aangeleverd, op een heldere, begrijpelijke manier.
  • Maak de resultaten zichtbaar op een poster met een thermometer of iets dergelijks. Een eenvoudige manier van meten is de
  • Beloon de inspanningen rond het meten, ook als het niet een direct resultaat heeft opgeleverd.
  • Koppel het meten aan de interne sturingsprocessen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

kirsten schmeits 20/1/2021

Hallo.
Ik ben begonnen als verpleegkundig werkbegeleider.
Ik wil een 0 en 1 meting gaan doen voor de oude werkbegeleiders.
hebben jullie een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken en hoe dit op te zetten.

Met vriendelijke groet
kirsten