Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Testen en implementeren

De volgende stap bestaat uit het uitproberen van de bedachte verbeteringen, het bestuderen van de effecten van de verandering en het verder implementeren van de verbeteringen. Het testen van de verandering is een belangrijke stap in het verbetertraject.

Kleinschalig beginnen maakt snel duidelijk hoe een proces of interventie in een team of afdeling werkt. Door te testen leert men van de effecten en kan datgene wat niet werkt of problemen oproept bijgesteld worden. Als een verbetering getest is, kan de werkwijze breder geïmplementeerd worden bij andere teams of locaties. Gebruik de PDCA-cyclus om de geplande stappen te testen, zodat u weet of ze effectief zijn.

Wat maakt de invoering van een nieuwe methodiek of aanpak succesvol? Welke strategie en welke concrete handvatten ondersteunen het implementeren van verbetering in de dagelijkse praktijk?
Een paar succesfactoren:

 • Sluit zo dicht mogelijk aan bij de motivatie van de mensen en zoek naar ieders kracht.
 • Wees tevreden met kleine successen en vier ze.
 • Neem de tijd en werk met realistische planningen.
 • Betrek zoveel mogelijk partijen bij de plannen en vergeet de cliënten niet: denk groot en doe klein.

Wat weten we over implementatie

De publicatie Kennis van Implementatie Programma (pdf) op de website van ZonMw beschrijft de stand van zaken ten aanzien van implementatiekennis vanuit deze 4 gezichtspunten:

 • Wat hebben we geleerd via de door ZonMw gefinancierde projecten?
 • Wat is de internationale stand van zaken?
 • Hoe staat het met de implementatie infrastructuur in Nederland?
 • Wat weten we nu over implementeren uit fundamenteel onderzoek?

Beoordelen van de effecten van innovatie

De instrumenten die bij een gecombineerd gebruik, informatie over de verwachte effecten van een innovatie van een werkproces geven, zijn:

 • Kosten Baten analyse
  De Kosten Baten Analyse is een instrument waarmee zorgmanagers kunnen berekenen wat de kosten en baten zijn van het invoeren van een bepaalde interventie (bijvoorbeeld de aanschaf van een hulpmiddel, de implementatie van een nieuwe procedure).
 • Meetinstrument arbeidsinnovatie
  Met het meetinstrument arbeidsinnovatie kun je uitzoeken welke winst in arbeidstijd en zorgkwaliteit je kunt verwachten als je wilt innoveren. Vooral zorgorganisaties voor langdurende zorg kunnen veel baat hebben bij dit instrument.

Deze instrumenten leveren informatie op over de verwachte veranderingen in arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de arbeid en de financiële consequenties van de innovatie die uitgevoerd wordt. Onder innovatie worden zowel organisatorische als technische verbeteringen en vernieuwingen verstaan.

Materialen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.