Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Waardigheid en trots: verbeterprogramma

Van 2015 tot en met 2018 hebben 168 verpleeghuizen gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg, in een programma van Waardigheid en trots, onderdeel Ruimte voor verpleeghuizen. De materialen die dit programma opleverde, zijn nu te gebruiken door andere zorgorganisaties.

De deelnemende verpleeghuizen hebben verbeterplannen rond 10 thema’s afgerond. Dit heeft veel bruikbare instrumenten opgeleverd: instrumenten voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg en leven, de ontwikkeling van een zorgleefplan, de inzet van een familiecoach, tot aan een hygiënecode voor kleinschalige woonvormen en een experiment voor een verkorte procedure van indicatiestelling. Klik op onderstaande afbeelding om alle tips, tools en voorbeelden verpleeghuiszorg op de website van Waardigheid en trots te bekijken.

Wat heeft Waardigheid en trots opgeleverd?

Ruimte voor verpleeghuizen heeft bijgedragen aan een nieuw élan in de sector. Er is een beweging naar continue verbetering in gang gezet, waarbij de cliënt centraal staat en professionals trots zijn op hun werk. Zorgaanbieders faciliteren meer het leren van elkaar. In de eindrapportage staan als resultaten genoemd:

  • Meer aandacht voor de individuele behoeften van cliënten en bewoners. De cliënt of bewoner ervaart meer regie en eigenaarschap en er wordt meer aangesloten bij de eigen belevingswereld.
  • Voor zorgprofessionals: deskundigheidsbevordering en gedragsverandering bij het benaderen van de bewoner en het betrekken van naasten bij de zorg. Een toegenomen leer- en verbetercultuur bij zorgprofessionals.

Ervaringen van de organisaties met deze verbetertrajecten worden beschikbaar gesteld voor de hele sector verpleeghuiszorg via www.waardigheidentrots.nl

Eindrapportage 'Ruimte voor verpleeghuizen' deel 1 (pdf)
Eindrapportage 'Ruimte voor verpleeghuizen' deel 2 (pdf)

In deze video wordt een inkijkje gegeven in de resultaten van Ruimte voor verpleeghuizen: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJQB0f7Tibs
 

Vijf kennisdossiers

De 169 zorgaanbieders die deelnamen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen leveren ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan nieuw elan en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Maar hebben de interventies ook kans om bij andere organisaties succesvol te zijn? Om antwoord te krijgen op deze vragen is in 2017 het kennisprogramma Waardigheid en trots gestart. Bij vijf thema’s werd onderzocht in hoeverre projecten breder toepasbare kennis opleveren. Met als insteek: wat werkt wel, wat werkt niet en waarom is dat zo.

Checklist goede verpleeghuiszorg

Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten woonzorgcentra doen? In dit handzame boekje staat een visie op goede verpleeghuiszorg. Met de bijbehorende checklist kunnen medewerkers met bewoners en familie in gesprek gaan over het verbeteren van de kwaliteit. Deze checklist kun je laten invullen door de medewerkers, en óók door bewoners en familie. Vergelijk de uitkomsten, ga er met elkaar over in gesprek en stel gezamenlijk verbeterpunten op.

Deze publicatie geeft een heldere visie op goede verpleeghuiszorg. Voor goede zorg zijn 5 zaken belangrijk:

  1. checklist kwaliteit verpleeghuizenGoede zorg  berust op samenspel van familie, vrijwilligers en beroepskrachten.
  2. Er is persoonsgerichte zorg met aandacht voor beperkingen, gezondheidsrisico’s en welbevinden.
  3. De woonvorm is een fijne plek.
  4. Passende verzorging en gezondheidszorg.
  5. De woonvorm biedt prettige bezigheden.

Op basis van deze visie zijn vier opgaven geformuleerd, en deze zijn weer vertaald naar een checklist.

Download

Boekje: Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier (pdf)

Gebaseerd op rapport van Jan Coolen

jan coolen betere ouderenzorgEind 2015 stelde Jan Coolen, van het Ben Sajet Centrum in Amsterdam, een ‘richtinggevende schets’ voor vernieuwde verpleeghuiszorg, tevens een schets voor het kwaliteitskader van verpleeghuiszorg. Deze werd ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit boekje met checklist is een populaire versie van het eerder verschenen rapport van Jan Coolen (54 pag.).

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.