Naar hoofdinhoud Naar footer

Downloads

Zorgstandaard Dementie 2020

Gepubliceerd op: 01-03-2020

De Zorgstandaard Dementie ondersteunt zorgprofessionals en organisaties die samenwerken in de regionale netwerken dementie. De Zorgstandaard Dementie helpt bij het persoonsgericht en integraal verbeteren van dementiezorg. Dit zorgt voor een betere aansluiting op de wensen en behoeften van personen met dementie en hun mantelzorgers. Gebruik de aanbevelingen om dementiezorg te verbeteren binnen jouw organisatie.

Media:

YouTube video thumbnail

Het bovenstaande filmpje Zorgstandaard Dementie introductie (2 min) geeft een korte uitleg over de zorgstandaard.

De zorgstandaard gaat uit van het mensbeeld in plaats van het ziektebeeld: zo lang mogelijk mens zijn en regie houden, met gezamenlijke besluitvorming en respect voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie. Persoonsgerichte en integrale zorg staat centraal in alle fasen van het dementietraject, van de niet-pluisfase tot en met de stervensfase en de nazorg voor mantelzorgers.

Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie goedgekeurd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt die uit 2013.

Leren en verbeteren

De Zorgstandaard Dementie bestaat uit 25 aanbevelingen voor goede persoonsgerichte en integrale dementiezorg. Ook biedt de zorgstandaard 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. De indicatoren zijn niet verplicht maar dienen als hulpmiddel voor leren en verbeteren van dementiezorg, met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

Aanbevelingen

We delen 3 van de 25 aanbevelingen, waar jij als zorgprofessional direct een belangrijke rol speelt rond het leren en verbeteren van de dementiezorg:

Aanbeveling 6: 'Niet pluis-fase' van dementie

‘Bij signalering is er naast alertheid op geheugenproblemen ook alertheid op andere signalen. De signalen worden serieus genomen, ongeacht of de persoon met een mogelijke dementie of zijn naaste deze uit’.

Hoe kun jij goed vorm geven aan deze aanbeveling als zorgprofessional? Kijk voor informatie, tools en voorbeelden voor het herkennen van signalen bij deze aanbeveling 6 in het bijbehorende kennisdossier 'Niet-pluisfase' van de Zorgstandaard Dementie of lees het artikel 'Hoe herken ik dementie?' op dit kennisplein.

Aanbeveling 11: Ondersteuning bij huishoudelijk en persoonlijke verzorging

‘Een zo vast en klein mogelijk team van hulpverleners, die voor personen met dementie en hun mantelzorgers herkenbaar zijn, biedt (assistentie bij) huishoudelijke zorg of ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)’.

Hoe kun jij goed vorm geven aan deze aanbeveling als zorgprofessional? Kijk voor informatie, tools en voorbeelden waar je op kunt letten bij goede ondersteuning thuis bij deze aanbeveling 11 in het bijbehorende kennisdossier 'Leven met dementie: zorg' van de Zorgstandaard Dementie of lees het artikel 'Zorg en begeleiding bij dementie' op dit kennisplein.

Aanbeveling 20: 'Leven met dementie' gericht op verpleeghuis

'De betrokken extramurale professionals en professionals in het verpleeghuis dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een warme overdracht met achtergrondinformatie en actueel zorgleefplan'.

Hoe kun jij goed vorm geven aan deze aanbeveling als zorgprofessional? Kijk voor informatie, tools en voorbeelden waar je op kunt letten bij een warme overdracht bij deze aanbeveling 20 in het bijbehorende kennisdossier 'Leven met dementie: zorg' van de Zorgstandaard Dementie of lees het artikel 'Wat als thuis wonen niet meer gaat' op dit kennisplein.

Om het leren en verbeteren in de praktijk te ondersteunen zijn er per aanbeveling kennisdossiers gemaakt met informatie, tools en leerzame voorbeelden die je kunt gebruiken voor je eigen regio.

Downloads

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Onderzoek

Taal

Nederlands