Naar hoofdinhoud Naar footer

Wie is wie bij dementie?

Gepubliceerd op: 01-10-2019

De zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen is in Nederland fijnmazig georganiseerd. Grote aantal beroepskrachten en vrijwilligers zijn actief in de ouderenzorg. Vaak hoor je de vraag: ‘wie is wie en wie doet wat?’ Als antwoord op die vraagontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar de infographic ‘Wie is wie bij dementie’.

Deze infographic laat in één oogopslag wie er betrokken zijn bij de cliënt met dementie. De casemanager, de psycholoog, de huisarts, de poh, het wijkteam, maar ook de tandarts, de specialist ouderengeneeskunde en de levensbeschouwelijk werker.  

Voor wie?

De ‘Wie is wie bij dementie’ kan vanuit verschillende perspectieven benut worden: vanuit de persoon met dementie en zijn mantelzorger, om zicht te krijgen op het informele en professionele zorgnetwerk. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er allemaal bij een cliënt betrokken is. Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ toegepast worden. Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg- en ondersteuning op lokaal niveau en zo de zorg en ondersteuning meer integraal te ondersteunen.

Hoe te gebruiken?

De ‘Wie is wie bij dementie’ bestaat uit twee delen: een overzichtelijke infographic en daarnaast afzonderlijke pagina’s per professional. Op die pagina’s kunnen contactgegevens van de betreffende professional worden ingevuld (door de professional zelf of door de persoon met dementie of diens mantelzorger). Vervolgens kan dit overzicht worden geprint en bewaard op een handige plek. Op die manier kan de ‘Wie is wie bij dementie’ fungeren als een sociale kaart.

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic