Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Website

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Prijs

Gratis

Wegingskader: tool bij inzet onvrijwillige zorg

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Een nieuwe online tool helpt professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het maken van keuzes over zorg. Met het Wegingskader kunnen ze het cliëntperspectief beter meewegen bij de inzet van onvrijwillige zorg.

Afwegen

Met het Wegingskader kunnen begeleiders en gedragsdeskundigen nagaan of de zorg die een cliënt in een bepaalde situatie krijgt, onvrijwillig is. Het helpt ze om een betere afweging te maken vanuit het gezichtspunt van oudere cliënten of mensen met een verstandelijke beperking. Tegelijk vergroot het de eigen regie van de cliënt. 

Webtool Wegingskader

Het Wegingskader bestaat uit een website met een methode, praktische filmpjes en voorbeelden. De tool is voor iedereen te gebruiken en bestaat uit een website met daarop de werkmethode en praktische filmpjes en praktijkvoorbeelden. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Wegingskader of het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de tool (zie kader)? Neem dan contact op met Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB.

Ontwikkelaars

De tool is onder leiding van prof. dr. Petri Embregts ontwikkeld vanuit eerder onderzoek van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUMc.

In het najaar van 2020 voert de AWVB een wetenschappelijk onderzoek uit om het effect van het Wegingskader te onderzoeken. Ruim 150 begeleiders vanuit negen organisaties in de gehandicaptenzorg doen daaraan mee: ASVZ, Amarant, Dichterbij, ’s Heeren Loo, Sherpa, Prisma, Severinus, Tragel en Zuidwester.

Lees meer: