Naar hoofdinhoud Naar footer

7 video’s over samen werken aan infectiepreventie

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Schoon werken en ziektes voorkomen kan alleen als je er met alle collega’s samen aan werkt. Zorgprofessionals, medewerkers die schoonmaken en ook bestuurders; iedereen heeft een belangrijke taak. Laten we ervoor zorgen dat infectiepreventie een onderdeel wordt van het dagelijks werk in jouw organisatie. In 7 video’s delen experts en zorgprofessionals hun inzichten en ervaringen. Laat je inspireren!

Zorgprofessionals, specialisten ouderengeneeskunde, deskundige infectiepreventie en een bestuurder vertellen alles over hun rol bij infectiepreventie. Neem hun tips en lessen mee en praat erover met collega’s. Word samen bewust over 'waarom we de dingen doen die we doen'. Zo snap je elkaar beter. Dat is dé stap die bijdraagt aan ander gedrag, nu en in de toekomst.

Bekijk de 7 video’s en praat erover

Elke video eindigt met een vraag. Bespreek deze vraag met een collega, in je team of met de commissie infectiepreventie binnen jouw organisatie:

Welke rol heb jij bij infectiepreventie?

Tip: Stuur de video’s ook eens door naar betrokken collega’s. En zet het daarna samen op de agenda van een overleg.

Verzorgende Chantal: "Gelukkig gelden overal dezelfde regels"

Chantal Koenen werkt als flexer bij Variantzorg. Ze is blij dat op elke locatie dezelfde regels gelden. Doordat ze werkt op verschillende locaties met verschillende collega’s ziet ze veel en is het voor haar gemakkelijk om feedback te geven.

YouTube video thumbnail

Kwaliteitsverpleegkundige Drea: "Het is belangrijk dat we het met zijn allen doen"

Door Drea haar verschillende rollen binnen de organisatie heeft ze een voorbeeldfunctie op vlak van infectiepreventie, daarmee heeft ze ook heeft ze een verbindende rol. Zo vangt ze signalen van collega’s op, en zorgt ze voor draagvlak. Ze vind het belangrijk dat iedereen weet wat zijn/haar rol is binnen infectiepreventie.

YouTube video thumbnail

Kwaliteitsverpleegkundige Nelleke: “Hoe kom je aan blijvende gedragsverandering?”

Nelleke werkt veel samen met de collega-kwaliteitsverpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen en afdelingsmanagers, waarin het thema ‘infectiepreventie’ vaak centraal staat. Ook doet ze audits, schoolt ze medewerkers en maakt ze het onderwerp bespreekbaar.

YouTube video thumbnail

Bernhard projectleider facilitair: "Maak gebruik van elkaars specialisme"

In deze video vertelt Bernhard van Gisteren, projectleider facilitair bij AxionContinu over het belang van elkaars specialisme gebruiken rond het thema infectiepreventie. Bernhard is lid van de infectiepreventiecommissie binnen zijn organisatie. Via zijn facilitaire rol denkt hij mee bij het opstellen van procedures. Ook zorgt hij ervoor dat de medewerkers de juiste middelen en materialen hebben om hun werk goed uit te voeren. 

YouTube video thumbnail

Directeur/Bestuurder Gré: “Bewustwording: waarom doen we de dingen die we doen?”

Gré is directeur/bestuurder bij De Leyhoeve, in deze rol creëert ze voorwaarden om met hygiëne/infectiepreventie aan de slag te zijn. Het is volgens haar belangrijk om bewustwording te creëren en ons te realiseren: waarom doen we de dingen die we doen? Daarnaast faciliteert ze de materialen en trainingen, wanneer nodig.

YouTube video thumbnail

Deskundige infectiepreventie Kees: “Iedereen in de organisatie is nodig bij infectiepreventie”

Kees adviseert de medewerkers over de basishygiëne en de extra maatregelen die zij moeten nemen bij uitbraken. Alles staat en valt bij de cultuur op de werkvloer, durf elkaar daarom aan te spreken op gedrag.

YouTube video thumbnail

Specialist ouderengeneeskunde Marieke: “Als er één schakel niet functioneert, is de rest zinloos”

Binnen de organisatie is Marieke lid van de hygiëne/infectiepreventie commissie, ook is ze lid van het uitbraakteam mocht er een uitbraak komen. Ze vind het belangrijk dat er begrip is, hiervoor gaat ze het gesprek met de werkvloer aan. Ook zorgt ze ervoor dat het thema onder de aandacht blijft, bijvoorbeeld door het organiseren van een infectiepreventieweek.

YouTube video thumbnail

Deel deze pagina via:

Soort

Video

Programma's / projecten

Samen werken aan infectiepreventie