Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Downloads

Veerkracht vergroten

Gepubliceerd op: 10-05-2022

Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? Dat heeft alles te maken met veerkracht. Hoe vergroot je als zorgmedewerker de veerkracht van je cliënt? Bekijk de materialen!

Gesprekshulpmiddel vergroten veerkracht

Dit gesprekshulpmiddel bestaat uit een handout en een samenvatting in beeld. Het biedt concrete voorbeeldvragen, praktische tips en een overzicht van gespreksvoorwaarden die ondersteunend zijn in het contact met cliënten en hun naasten om sterke kanten, wensen, mogelijkheden en hulpbronnen te vinden en te benutten. Daarnaast kun je het ook als reflectiehulpmiddel gebruiken binnen bijvoorbeeld teamontwikkeling en professionaliseringsactiviteiten.

  • Download het gesprekshulpmiddel (pdf, 2021, gecheckt 2022) onder downloads.
  • Download de samenvatting van het gesprekshulpmiddel (pdf, 2021, gecheckt 2022) onder downloads.

Het gesprekshulpmiddel is ontwikkeld in aanvulling op de infographic 'Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!' (zie hieronder). Ontwikkelaars Charlotte Kröger (VUmc) en Fenna van Nes en Anke Heijsman (Hogeschool van Amsterdam) hielden co-creatie sessies met zorgmedewerkers van de geriatrische revalidatie zorg centrum Naarderheem (Vivium). Daarbij is het stappenplan verdiept en aangescherpt door in samenspraak concrete gespreksvragen, tips en voorwaarden voor een goed gesprek te concretiseren waarmee cliënten ondersteund en versterkt worden in hun veerkracht.

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

De infographic 'Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!' geeft inzicht in het concept veerkracht. Praktische tips en een stappenplan laten zien hoe je als professional de veerkracht van je cliënt kunt vergroten. Download de infographic en klik op het menu aan de linkerkant of op een van de bootjes.

  • Download Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo! (pdf, 2018, gecheckt 2022) onder downloads.

Veerkracht in de praktijk toepassen

In de zorg wordt veel gesproken over veerkracht. Ook binnen het door veel zorgorganisaties omarmde concept Positieve Gezondheid is veerkracht een centraal begrip. Voor zorgprofessionals blijft het een abstracte term. Het ontbreekt aan concrete handvatten hoe je veerkacht kunt toepassen in de praktijk. En dat is zonde! Door meer te werken met de veerkrachtbenadering kunnen zorgverleners heel goed aansluiten bij de wensen van de cliënt.  

Onderzoek naar veerkracht

Er wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veerkracht, constateerden Jenneke van Pijpen (toenmalig Ben Sajet Centrum,nu Visie & Vernieuwing) en Charlotte Kröger (VU Amsterdam Centre on Ageing). Maar zij zagen ook dat de resultaten in de praktijk te weinig benut worden. En vaak gaat elk onderzoek over één aspect, terwijl er geen bruikbare publicatie beschikbaar is voor zorgprofessionals in de praktijk. 

Kennis en tips over veerkracht gebundeld

Het Ben Sajet centrum en VU Amsterdam Centre on Ageing vonden dat dit anders kon. Samen ontwikkelden zij de infographic Download Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo! In deze publicate is kennis over veerkracht gebundeld. Jenneke en Charlotte interviewden onderzoekers en haalden zoveel kennis op dat ze dachten: en nu? Hoe krijgen we al deze kennis zo gepresenteerd dat zorgprofessionals er écht van kunnen profiteren in hun werk? Dit was de aanleiding om hulp in te schakelen van Vilans.

Downloads