Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Casuïstiek

Downloads

Veelgestelde vragen over het zorgplan

Gepubliceerd op: 06-06-2023

Mag iedereen op elk moment het zorgplan inzien? Is een handtekening onder het zorgplan nog wel nodig en moet ik werken met doelen in het zorgplan? Dit zijn veel voorkomende vragen rondom het zorgplan. Bekijk hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Moet je als zorgmedewerker volgens de wet rapporteren dat de zorg is verleend in overeenstemming met het zorgplan?

Nee, het noteren van de voortgang (bij doelen), afwijkingen en bijzonderheden is voldoende. Als een zorgaanbieder deze registratie verplicht stelt, dan is de zorgmedewerker op grond van het arbeidsrecht wél verplicht dit te doen. Meer weten? Lees dan Dilemma 4: 'Als ik de zorg in overeenstemming met het zorgplan heb verleend, moet ik dit dan rapporteren?', te vinden onder aan deze pagina bij 'Downloads'.

Mag het zorgplan volgens de wet door iedereen op elk moment worden ingezien?

Nee, het zorgplan mag volgens de wet niet door iedereen op elk moment worden ingezien.

Het zorgplan valt onder de WGBO. Het is immers een noodzakelijk document voor goede zorgverlening en daardoor onderdeel van het dossier. De geheimhoudingsplicht uit de WGBO is dus ook van toepassing op het zorgplan. Alleen zorgmedewerkers die direct bij de behandeling en zorgverlening van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het zorgplan inzien.

Moet ik werken met doelen in het zorgplan?

Ja, het werken met doelen of gewenste resultaten is een belangrijk onderdeel van het verpleegkundig proces. Je doet niet zomaar iets, maar werkt met een vooropgezet plan, je werkt gericht ergens naartoe in overleg met de cliënt en/of zijn familie. 

Wat zet je hierover in het zorgplan?

  • Je beschrijft de zorgdoelen
  • Je formuleert de zorgdoelen SMART
  • Je legt vast wanneer (datum) de zorgdoelen geëvalueerd dienen te worden (Let op! Dit kan per zorgdoel/resultaat verschillen)

Niet alleen het werken met doelen is onderdeel van het verpleegkundig proces. Ook het werken met verpleegkundige diagnosen en interventies hoort hierbij. In de Handreiking verpleegkundig proces bij indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving staan de zes stappen van het verpleegkundig proces beschreven en wat hiervan van jou als zorgmedewerker verwacht mag worden.

Verpleeghuissector: Ben ik verplicht om het zorgplan te laten ondertekenen door de cliënt(vertegenwoordiger)?

Nee, dit is niet verplicht! Ook al is een handtekening onder het zorgplan niet meer nodig, toch blijkt in de praktijk dat het zorgplan nog vaak ondertekend wordt. Voorheen moest de verpleegkundige bij het eerste zorgplan én iedere kleine wijziging naar de cliënt of vertegenwoordiger om een handtekening te vragen. De verplichting om het zorgplan te laten ondertekenen bestaat inmiddels niet meer. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.  

  • Lees meer over deze regeling in 'dilemma’s en vragen over de handtekening onder het zorgplan - intramuraal (pdf)', te vinden onder aan deze pagina bij 'Downloads'.

Wijkverpleging: Ben ik verplicht om het zorgplan bij iedere wijziging te laten ondertekenen door de cliënt?  

Nee, dat is niet verplicht! Alleen onder het eerste zorgplan is de handtekening van de cliënt verplicht. Ook al is het niet meer nodig, toch blijkt in de praktijk dat het zorgplan bij wijzigingen nog vaak ondertekend wordt. Voorheen moest de wijkverpleegkundige bij iedere kleine wijziging van het zorgplan naar de cliënt voor een nieuwe handtekening. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.  

  • Lees hier meer over in het document 'dilemma’s en vragen over de handtekening onder het zorgplan - extramuraal (pdf)', te vinden onder aan deze pagina bij 'Downloads'. 

Downloads