Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Factsheet

Organisatie / Uitgever

Trimbos-instituut

Trends in woonvormen dementie

Gepubliceerd op: 31-12-2021

Voor mensen met dementie zijn verschillende woonvormen. Naar verwachting zal het aantal verschillende woonvormen in de toekomst alleen maar toenemen. Hieronder beschrijven we een aantal trends die uit de monitor woonvormen van het Trimbos (2021) komen. Deze trends zijn gebaseerd op de cijfers van de periode 2008-2020.

Trends in de verpleeghuiszorg

 • De inzet van vrijwilligers en familieleden is tussen 2008 en 2020 gegroeid, maar laat een daling zien in vergelijking met 2016/17.
 • De kwaliteit van leven van bewoners is op een aantal domeinen iets toegenomen. Op vijf van de negen relevante domeinen van kwaliteit van leven van mensen met dementie zijn tussen 2008 en 2020 positieve veranderingen gevonden.
 • Personele bezetting: de werkdruk die medewerkers ervaren is onveranderd hoog. De werkdruk voor medewerkers is door de jaren heen niet veranderd, maar is wel steeds aan de hoge kant geweest. 
 • De tijd die besteed wordt aan dagelijkse zorg is toegenomen. Sinds 2008 is er per bewoner wekelijks gemiddeld bijna tweeëneenhalf uur meer aan directe, dagelijkse zorg beschikbaar.
 • Trends in kwaliteit van zorg:
  • Het gebruik van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen is afgenomen.
  • Het aantal verschillende activiteiten waarbij bewoners betrokken zijn is over de periode 2008-2020 gestegen, maar in vergelijking met 2016/17 gedaald.
  • De mate van persoonsgerichte zorg is vrij hoog, maar neemt niet toe.

Lees meer