Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersoon

Soort

Richtlijn

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Verenso

Richtlijn probleemgedrag

Gepubliceerd op: 01-01-2018

Wil je meer weten over multidisciplinair werken aan onbegrepen gedrag? Bekijk op deze pagina een overzicht van de richtlijn Probleemgedrag van Verenso.

Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie

In januari 2018 is de richtlijn probleemgedrag bij dementie verschenen. Het noemt als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag: 

  • depressief gedrag
  • angstig gedrag
  • apathisch gedrag
  • psychotisch gedrag
  • geagiteerd gedrag

In de richtlijn vind je bij elke vorm bewijsmateriaal over farmacologische interventies en psychologische en psychosociale interventies. Dit is in de richtlijn samengevat en beoordeeld. 

Kernpunten uit deze richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie:

  • Een multidisciplinaire en methodische aanpak. Dat houdt in dan je eerst analyseert wat er aan de hand is en daarna handelt.
  • Zowel psychosociale en psychologische interventies worden beschreven en beoordeeld, zoals gebruik van medicijnen.
  • Veel aandacht voor het monitoren en evalueren van psychofarmaca en zoeken naar passend gebruik ervan. Bekijk het hoofdstuk over passend gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag bij mensen met dementie.
  • Brede toepasbaarheid, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie.
  • Nadruk op een persoonsgerichte benadering.

Verenso en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ontwikkelden de richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie. Het is een herziening van de richtlijn uit 2008.

Toelichting bij term probleemgedrag

De samenstellers van de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (Verenso, 2018) hebben bewust gekozen voor de term ‘probleemgedrag’ en niet voor termen als ‘onbegrepen gedrag’, ‘moeilijk te begrijpen gedrag’ of ‘moeilijk te hanteren gedrag’. Hun toelichting: probleem (Latijn: problema = opgave) geeft aan dat we voor een opgave staan. Het betekent niet dat het probleem in de persoon met dementie gezocht moet worden. Met een methodische aanpak van probleemgedrag zoek je juist naar de onderliggende factoren, die evengoed in de omgeving kunnen liggen.