Naar hoofdinhoud Naar footer

Richtlijn overdracht medicatiegegevens

Gepubliceerd op: 11-02-2020

De Richtlijn overdracht medicatiegegevens is in februari 2020 herzien. De bedoeling is dat alle betrokkenen bij het medicatieproces door elektronische gegevensuitwisseling over de relevante actuele medicatiegegevens van de cliënt beschikken bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie.

Verantwoordelijkheden

De richtlijn omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, cliënten, zorgaanbieders en toedieners. Dat de rol van de toedieners is opgenomen in de richtlijn, is nieuw ten opzichte van de oude versie. Dit betekent dat (wijzigingen in) medicatiegegevens ook digitaal voor de toediener beschikbaar zijn. Dat moet een aantal problemen in de huidige situatie gaan oplossen, zoals beschikbaarheid van de toedienlijst, ook na ontslag uit ziekenhuis. Het zal een aantal jaren kosten om de richtlijn in de verschillende sectoren te implementeren en de beoogde elektronische uitwisseling van medicatiegegevens te realiseren, met name het ICT-deel (implementatie naar verwachting: 2022-2024).

Zorginstituut Nederland

Bekijk de Richtlijn overdracht medicatiegegevens op de website van Zorginstituut Nederland. Dit is een herziening van de versie uit 2008, met een herziene toelichting van 2015.

Ga naar

Zorginstituut Nederland

Samen voor medicatieoverdracht

Deel deze pagina via:

Soort

Richtlijn

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Zorginstituut Nederland