Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Rapport

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Downloads

Crisissituaties en gedwongen opnames voorkomen in de thuiszorg

Gepubliceerd op: 06-02-2024

Hoe werkt de inzet van vrijwillige zorg in de thuissituatie? Praktijktuin Salland heeft hiervoor een rapport geschreven met aandachtspunten. Op basis van het rapport is er een animatie gemaakt, die je kunt gebruiken om het goede gesprek aan te gaan in zorgteams/regionaal-lokaal netwerk voor goede dementiezorg thuis, op zorg en dwang.

Het Wzd Grand Café - Ambulant gemist? Kijk de sessie over interventies terug in onderstaande video: 

YouTube video thumbnail

Voor wie is het bedoeld? 

Voor zorgprofessionals die zorg leveren aan cliënten in de thuissituatie. 

Wat is het? 

Een rapport met 7 adviezen, waarin is gekeken of en hoe onvrijwillige zorg bij dementie in de thuissituatie kan worden ingezet ter voorkoming of beperking van ernstig nadeel. Met als ultiem doel het voorkomen van een gedwongen opname. 

In het rapport staat een stappenplan met vier fasen: 

Fase 1 

  • Eerste signalen herkennen, kanaliseren en regisseren 
  • Huisarts leidende rol 

Fase 2 

  • Dreigend ernstig nadeel 
  • Triage 

Fase 3 

  • Dreigende crisis 
  • Onvrijwillige zorg overwegen 

Fase 4 

  • Ernstig nadeel op korte of lange termijn 
  • In bewaring stelling of rechterlijke machtiging via huisarts 

Daarnaast bevat het rapport de toolkit onvrijwillige zorg thuis, met daarin acht interventies die thuis veilig en verantwoord zijn in te zetten ter preventie en beheersing van een crisis bij dementie. De interventie ‘verdekt toedienen van medicatie’ is uitgewerkt in onderstaande animatie. Bekijk de video:

YouTube video thumbnail

Hoe is het ontwikkeld? 

Het adviesrapport en de animatie zijn ontwikkeld in het kader van de ActiZ-praktijktuinen. Praktijktuin Salland United ontving voor dit project een subsidie ondersteuning wijkzorg. In 2 lerende netwerken werd casuïstiek uitgewisseld en werden vraagstukken vanuit de opdracht daarbij in kaart gebracht.   

Over de praktijktuinen

Hoe pas je de Wet zorg en dwang (Wzd) toe in de thuissituatie? Om daar zicht op te krijgen is ActiZ in 2021 gestart met praktijktuinen waar 6 zorgorganisaties aan deelnemen. Zij brengen vraagstukken, oplossingen en problemen in kaart.

Lisette: ‘Die interventies zetten we nog steeds in, maar we gaan nu veel vaker met cliënten en naasten het gesprek aan. Er is steeds meer inzicht dat mensen met dementie over heel veel dingen nog iets kunnen vinden.’

Lees meer over de praktijktuinen 

Downloads