Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Contactpersoon

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Taluut

Bron

V&VN, ZN, ActiZ, Zorgthuisnl en Patiëntenfederatie Nederland

Downloads

Handreiking wijkverpleging: ongeplande ziekenhuisbezoeken voorkomen

Gepubliceerd op: 25-10-2023

Ongeplande ziekenhuisbezoeken, zoals een ongepland bezoek aan de Spoedeisende Hulp of een ongeplande ziekenhuisopname, komen vaak voor onder kwetsbare ouderen. Het is belangrijk om - waar mogelijk - dit soort ziekenhuisbezoeken te voorkomen. Maar op welke factoren heb jij als zorgprofessional invloed? Aan welke knoppen kan jij draaien? Met casussen, citaten en inspirerende voorbeelden helpen we je op weg.

handreiking-ongeplande-ziekenhuisbezoeken

Aan de hand van casussen, citaten en inspirerende voorbeelden bieden we wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en sociale wijkteams (ouderenwerkers) aanknopingspunten waarmee zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van ongeplande ziekenhuisbezoeken. In de handreiking ‘Hoe voorkom je ongeplande ziekenhuisbezoeken’ geven we praktische tips met betrekking tot deze thema’s:

  • Samenwerken
  • Proactieve zorgplanning
  • Reflecteren

Risico's ongeplande ziekenhuisbezoeken

Voor kwetsbare ouderen kunnen ongeplande ziekenhuisbezoeken leiden tot stress door pijn, angst en onzekerheid. Daarnaast hebben zij een verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, acute verwardheid (delirium) of vallen wanneer zij in het ziekenhuis terechtkomen. Veel van deze complicaties kunnen functionele en cognitieve achteruitgang tot gevolg hebben. 

In samenwerking met de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging deed kennisorganisatie Vilans onderzoek naar beïnvloedbare factoren rondom ongeplande ziekenhuisbezoeken van kwetsbare ouderen. In de rapportage 'Samen aan de knoppen draaien! Het vermijden van ongeplande ziekenhuisbezoeken door kwetsbare ouderen’ lees je meer over dit onderzoek.

Ik maak regelmatig mee dat een cliënt snel na ontslag opnieuw opgenomen moet worden. Vaak blijkt dan dat de overgang van ziekenhuis naar huis te groot was. Ook zie je dat cliënten thuis een hogere drempel ervaren om om hulp te vragen. Cliënten hebben niet altijd een sociaal netwerk om op terug te vallen, weten dat we het druk hebben, en stellen hulpvragen daarom uit.

Yara Peters, wijkverpleegkundige

Downloads