Naar hoofdinhoud Naar footer

Downloads

Oefenmateriaal SMART(ie)-doelstellingen

Gepubliceerd op: 05-01-2023

Het is van belang meer te focussen op de juiste doelen, de juiste aandachtspunten en resultaten én deze SMART te formuleren. Leer er meer over met deze hulpmiddelen.

SMART is de afkorting voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Na het globale eerste idee is het zaak om kwalitatief en zo mogelijk kwantitatief, verder te onderzoeken of de aannames kloppen die tot dan gedaan zijn.

Om te kunnen bepalen waarop het project zich moet richten, is het nodig om te begrijpen wat de oorzaak is van het ervaren probleem en wat de symptomen zijn. Verder is in deze fase van belang om de eerste projectstructuur te verstevigen en het aantal sleutelfiguren dat achter het doel van het project staat te vergroten.

Download de pdf's Werken met SMART-doelen en het oefenblad SMART-doelstellingen onderaan deze pagina.

Downloads

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Methode