Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Werkboek

Taal

Nederlands

Auteur

Else Stapersma, Sabina Mak (voormalig Vilans-adviseur), Anne Marie Vaalburg (V&VN)

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg (ORLDZ)

Prijs

Gratis

Downloads

Methodiek: Weet wat je meet

Gepubliceerd op: 01-09-2017

'Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer' is een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. De methodiek 'Weet wat je meet' helpt het zorgteam wél iets te doen met metingen en registraties.

Leer om met verzamelde cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat boordevol verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Allemaal ondersteunen ze teams bij het gebruiken van verzamelde kwaliteitsinformatie. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maar ook verzorgenden-ig die aandachtsvelder zijn kunnen er mee aan de slag. De methodiek is door ons ontwikkeld samen met V&VN in de werkplaats 'Leiderschap op kwaliteit' van Zorg voor Beter.

Zelf aan de slag met registraties

Verpleegkundige of verzorgende verzamelen elke dag veel informatie over de zorg. Een groot deel van die informatie is bedoeld om anderen te laten zien dat de zorg op orde is. Management, inspectie, zorgkantoren en zorgverzekeraars… allemaal willen ze zwart-op-wit zien hoe het ervoor staat. Zelf krijgt u het resultaat van die verzamelde gegevens meestal niet of niet duidelijk te zien. De methodiek 'Weet wat je meet!' laat zien hoe uw zorgteam deze registraties kan gebruiken om de zorg voor de cliënt te verbeteren.

Teams kunnen cijfers interpreteren

Anne Marie Vaalburg, adviseur van V&VN: ‘Veel van wat verpleegkundigen en verzorgenden registreren, heeft betekenis voor hun werk. Teams kunnen hun voordeel doen met die data, registraties en cijfers. Deze methodiek helpt om het verband te zien tussen de registraties en kwaliteit van zorg, en met je team deze cijfers te interpreteren. Want alleen cijfers zeggen niks. Pas als je met elkaar reflecteert op de cijfers, krijgen ze echt betekenis en kun je er ook iets mee. Bovendien krijgt het management hierdoor een completer beeld.'

Nieuw kwaliteitskader

De methodiek geeft concreet invulling aan het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg waarin de nadruk is verschoven van verantwoording op basis van indicatoren naar samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering.

Downloads