Naar hoofdinhoud Naar footer

Literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit

Gepubliceerd op: 01-11-2017

Deze literatuurstudie richt zich op het thema culturele (met name ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond) en op seksuele diversiteit (LHBT-ouderen: lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender).

Beide groepen hebben ervaringen met sociale uitsluiting en discriminatie. Hun zorgvraag lijkt onvoldoende overeen te stemmen met het bestaande zorgaanbod: zij lijken minder gebruik van formele zorg- en welzijnsvoorzieningen te maken dan op grond van hun gezondheidssituatie wordt verwacht. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben dan ook behoefte aan meer informatie over de afstemming van vraag en aanbod, wat dit vraagt van professionals en hoe en in welke mate zij specifiek (personeels-)beleid kunnen ontwikkelen voor deze doelgroepen.

Deze studie geeft een mooi beeld van de huidige stand van zaken omtrent dit onderwerp. Tevens is het huidige aanbod van (in)formele zorg, wonen en welzijn voor beide groepen in kaart gebracht en zijn de ervaren knelpunten en succesfactoren van professionals en organisaties geïnventariseerd.

Met dank aan Zorgorganisatie Cordaan, Institute for Societal Resilience (ISR) en Medical Humanities, VUmc.

Ga naar

VU, VUmc & Institute for Societal Resilience

Download de studie 'Kleurrijke zorg' (pdf)

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Organisatie / Uitgever

VU, VUmc & Institute for Societal Resilience