Naar hoofdinhoud Naar footer

Lesbrief Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Gepubliceerd op: 28-04-2023

In deze lesbrief vind je alle benodigde basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als zorgprofessionals meer weten over NAH kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren.

De Lesbrief NAH geeft alle basisinformatie die je nodig hebt. Ook wanneer je al veel weet van NAH, is de Lesbrief NAH bruikbaar als naslagdocument. De lesbrief is per hoofdstuk van internet downloaden, zodat je informatie gericht op een bepaald thema kunt vinden. 

De thema’s zijn:

  • Ontstaan van hersenletsel 
  • Gevolgen van hersenletsel voor getroffenen en hun naasten  
  • Rouw en verliesverwerking  
  • Signaleren van niet-aangeboren hersenletsel  
  • Bejegening en doorvragen  
  • Nazorg en monitoring 
  • Meer informatie en scholing  

De lesbrief is kosteloos als geheel of per hoofdstuk te downloaden op Kennisplein Gehandicaptensector.

Ga naar

Kennisplein Gehandicaptensector

De lesbrief is kosteloos te downloaden op Kennisplein Gehandicaptensector.

Deel deze pagina via:

Soort

Lesmateriaal

Taal

Nederlands