Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Organisatie / Uitgever

Verenso en V&VN

Kwaliteitskader en indicatoren basisveiligheid

Gepubliceerd op: 01-12-2018

Eind 2018 zijn in alle verpleeghuizen in Nederland de nieuwe indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. De nieuwe indicatoren sluiten aan op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een van de vier thema's is'gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen'.

De indicatoren basisveiligheid voor 2018 gaan in op vier thema's: gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, naast decubituspreventie, medicatieveiligheid en advance care planning (afspraken met cliënt over zorg rondom het levenseinde).

Leren en verbeteren in teams

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft deze 4 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Verenso en V&VN hebben voor deze thema’s indicatoren ontwikkeld om het leren en verbeteren in teams een impuls te geven. Zorgorganisaties hebben deze gegevens in november en december 2018 aangeleverd. Tegelijk moeten de resultaten, uiterlijk binnen zes weken, ook binnen de teams besproken worden. De teams kunnen met deze kwaliteitsinformatie zelf aan de slag en verbeterpunten formuleren. 

Handboek

Door Verenso, V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl is een handboek opgesteld om professionals en zorgaanbieders bij de meting te ondersteunen. Bekijk het Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg (pdf, 2019) met een toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie.

Nieuwe indicatoren: vrijheidsbeperking

Indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die de kwaliteit van zorg weergeven. Bij veel van de indicatoren gaat het om percentages op het totaal aantal cliënten.

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

  • Welke middelen en maatregelen rond vrijheid worden toegepast?
  • Hoe wordt er op de afdeling gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperking?
  • Hoe denkt de organisatie na over vrijheidsbevordering?

Lees meer over de indicatoren basisveiligheid 2018 bij nieuw kwaliteitskader.