Naar hoofdinhoud Naar footer

Downloads

Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen

Gepubliceerd op: 26-11-2021

De ‘Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen’ helpen teams in de ouderenzorg om hetgesprek te voeren over wat persoonsgerichte zorg en ondersteuning inhoudt en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Ontdek met elkaar waar de kansen liggen voor meer persoonsgerichte zorg!

Het doel van de gesprekken is samen onderzoeken hoe je invulling geeft aan persoongerichte zorg en ondersteuning. Hoe sluit je (nog) beter aan bij de wensen en behoeften van je cliënt? Door hier met elkaar in openheid over te praten, leer je wat al goed gaat en wat beter kan. Zet de kaarten in voor reflectie op kwaliteit van zorg, intervisiebijeenkomsten en andere vormen van teamleren.

Download de Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen (pdf, 2021) onder downloads.

Hoe werkt het?

Onder leiding van een ervaren gespreksleider gaat een team in gesprek over persoonsgericht ondersteunen. De inzichtkaarten zijn ingedeeld in 5 thema’s met bijbehorende kwaliteiten. Op de kaarten staan zowel denk- als doevragen.

De verteller neemt een kaart van de stapel. Aan de hand van de vragen reflecteert de verteller op zijn eigen handelingen. De overige teamleden luisteren en stellen verhelderende vragen. Aan de hand van een actielijst schrijft ieder zijn eigen acties op.

Aan de slag

In de publicatie vind je alle informatie om met deze gespreksvorm aan de slag te gaan:

  • Informatie over de voorbereiding door de gespreksleider
  • De benodigdheden om aan de slag te gaan: de kaarten en de vragen

Kwaliteiten ontwikkelen

Ontwikkelaar Jeanny Engels, expert persoonsgerichte zorg op Zorg voor Beter: ‘ Ik hoop dat de inzichtkaarten, onder leiding van een goede gespreksleider, zijn weg vinden in de praktijk. Zodat teams de gelegenheid krijgen om met elkaar hun kwaliteiten voor persoonsgericht ondersteunen verder te ontwikkelen.’

Volwaardig leven

Dit product is ontstaan vanuit ‘Begeleiding à la carte’, onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met de deelnemers van twee leernetwerken ‘Zeggenschap & Dialoog’ zijn de inzichtkaarten ontwikkeld en getoetst. De vijf thema’s zijn op basis van hun ervaringen vastgesteld.

Downloads

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Infographic

Taal

Nederlands